Pasning i privatinstitution

Privatinstitutioner varetager selv administration af opskrivning af børn på venteliste. Ønsker du at skrive dit barn op til en plads i en privatinstitution, skal du henvende dig direkte til institutionen. 

Luk alle
Åbn alle

Hvidovre Kommune yder et månedligt tilskud direkte til privatinstitutionen, når barnet er meldt ind. Hvis du ønsker at benytte pasning i en privat institution, giver kommunen et tilskud tidligst fra den dag, hvor dit barn har pasningsgaranti i Hvidovre Kommune.

Pasningsgaranti kan kun opnås ved, at skrive dig op på en venteliste til en institution i Hvidovre Kommune, via den digitale pladsanvisning, og det skal ske med minimum 3 måneders varsel.

Det er muligt at opnå tilskud hvis:

  • du som forældre er bosat i Hvidovre kommune, og har børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.
  • dit barn står på venteliste til en dagtilbudsplads og har stået der mindst 3 måneder, dog tidligst fra den dato, dit barn har pasningsgaranti.

Du kan ansøge om økonomisk fripladstilskud via Digital Pladsanvisning.

Der gælder samme regler for både private og kommunale/selvejende daginstitutioner, når det gælder søskendetilskud og fripladstilskud af behandlingsmæssige årsager. 

Det fremgår af dagtilbudsloven §19, at et dagtilbud kan drives af en private leverandør i form af en privatinstitution. Kommunen skal godkende den private leverandør, samt sikre at leverandøren lever op til lovgivningen og kommunens kriterier.

For at blive godkendt som privat leverandør af et dagtilbud skal leverandøren dokumentere, at privatinstitutionen kan leve op til godkendelseskriterierne. 

Privatinstitutionen er forpligtet til at overholde og efterleve gældende lovgivning og regler på området, herunder: 
• Dagtilbudsloven 
• Forvaltningsloven og offentlighedsloven 
• Byggelovgivningen 
• Arbejdsmiljøloven 
• Fødevarelovgivningen

 

Ansøgning 

Ansøgning om at oprette og drive et privat dagtilbud skal fremsendes til:

Hvidovre Kommune
Center for Børn og Familier
Hvidovrevej 278 
2650 Hvidovre 
Mrk.: Privat leverandør af dagtilbud

Sammen med ansøgningen om godkendelse skal der indbetales et depositum på 30.000 kr. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet en afgørelse. I kan forvente en svartid på ca. tre måneder, fra at alle ønskede oplysninger er modtaget.