Udmeldelse

Digital Pladsanvisning

 

Vær opmærksom på, at valg af skole og fritidstilbud ifølge forældreansvarsloven er en beslutning, som kræver enighed mellem forældrene. Pladsanvisningen foretager ikke høring, om der er enighed om ind- eller udmeldelsen.

Luk alle
Åbn alle

Hvis I har accepteret en overflytning til et andet af Hvidovre Kommunes dagtilbud, udmeldes jeres barn automatisk, idet jeres barn kun kan være optaget i ét dagtilbud.

Hvis jeres barn overflyttes fra en vuggestueplads til en børnehaveplads i en kombineret institution, skal I ikke udmelde jeres barn, da overflytningen sker automatisk.