Alle dagtilbud tilbyder orlov. Der kan dog maksimalt være 2 af institutionens børn på orlov ad gangen. Forældre der i forvejen har en plads til deres barn i et dagtilbud i Hvidovre Kommune, kan udmelde barnet i en tidsbegrænset periode på minimum 8 uger og maksimum 12 måneder. Det kan f.eks. ske ved: 

  • Sygdom
  • Barsel
  • Rejser

Hvis I ønsker at søge om orlov, skal I søge om dette i daginstitutionen med en måneds varsel til den 1. i en måned. Orloven kan ikke ligge i forlængelse af startdatoen. Orlov starter altid på den 1. i en måned.
Afbrydes orloven tidligere end forventet, efter de første otte uger, kan barnet starte i institutionen igen med mindst 14 dages varsel. Kontakt institutionen og Pladsanvisningen.

Ønskes orlov forlænget udover det først aftale (til maksimalt 12 måneder), skal dette søges i institutionen med en måneds varsel. Kommer barnet ikke tilbage efter endt orlov, skal barnet meldes ud med en måneds varsel.