Forsikring af dit barn i daginstitution

Luk alle
Åbn alle

Når dit barn skal starte i daginstitution, er det vigtigt, at du tegner en privat ulykkesforsikring på barnet. Heltidsulykkesforsikringen bør dække tandskader og skader, der giver varige mén.
Private ulykkesforsikringer har særlige regler omkring nærmere bestemte farlige sportsgrene, spørg i forsikringsselskabet. Hvidovre Kommunes daginstitutioner arrangerer ikke deltagelse i sådan sport.

Hvis dit barn får tandskader, behandles disse af den kommunale tandpleje indtil barnet fylder 18 år. Hvis en eventuel skade kræver behandling efter at barnet er fyldt 18 år, skal denne behandling ske hos egen tandlæge og for egen regning.

Daginstitutionen har intet ansvar for de ejendele, som børnene og deres forældre selv medbringer. Det gælder tøj, briller, smykker, legetøj, penge, elektronisk udstyr, cykler m.v.
Institutionen har ikke en forsikring, der dækker børnenes private ejendele.

Børn er - ligesom voksne - erstatningsansvarlige for skader, som de forvolder på andre mennesker og andres ejendele. Dette gælder både ved aktiviteter i daginstitutionen, ved aktiviteter der afholdes udenfor daginstitutionen, for eksempel udflugter, virksomhedsbesøg, børnefødselsdage eller lignende. Børnene er også erstatningsansvarlige for det undervisningsmateriale, som daginstitutionen stiller til rådighed.

 

Familiens indboforsikring har muligvis en ansvarsdækning, der i nogle tilfælde kan betale for det erstatningskrav, som bliver rejst overfor barnet. Spørg i dit forsikringsselskab.
Der gælder særlige regler for helt små børn. Spørg i dit forsikringsselskab.

Når børn er passagerer i en bil eller bus er børnene dækket af køretøjets ansvarsforsikring efter Færdselslovens bestemmelser. Dækningen gælder uanset, om transporten sker i en privat bil eller køretøj ejet af daginstitutionen og omfatter al kørsel uanset formål. Ved planlagt kørsel vil daginstitutionen indhente forældrenes tilladelse.
Kørsel med børn uden forældrenes tilladelse vil kun ske i akutte nødsituationer.