Hvidovre Kommune har pasningsgaranti for alle børn i alderen fra 26 uger og indtil skolestart. For at opnå en pasningsgaranti, skal barnet været skrevet op på venteliste mindst 3 måneder før ønsket om en plads. Ønsker I at fremrykke denne dato, skal det altid ske med minimum 3 måneders varsel. 

Det er muligt at modtage op til to tilbud i henhold til pasningsgarantien. Hvis man takker nej til første garantitilbud, kan man modtage andet garantitilbud 3 måneder efter startdatoen på første tilbud. Bliver der takket nej tak til en garantiplads, kan barnet fortsat stå på venteliste til sine ønsker. 

Pasningsgarantien for børn på mellem 0 til og med 2 år og 10 måneder gælder for en plads i hele Hvidovre Kommune – ikke i et bestemt dagtilbud. 

Pasningsgarantien for børn fra 2 år og 11 måneder og indtil skolealderen gælder for en plads i det af de tre bopælsdistrikter, familien bor i – ikke i et bestemt dagtilbud. 

Garantidatoen kan tidligst være 3 måneder fra den dag, hvor barnet skrives på venteliste. Dog tidligst, når barnet er fyldt 26 uger. 

Ved opskrivning indplaceres barnet på venteliste efter henvendelsesdato, dog tidligst fra den dato hvor barnet fylder 3 måneder. 

Læs mere om Hvidovre kommunes anvisningsregler (pdf)