Opskrivning til venteliste

Luk alle
Åbn alle

I kan som forældre i Hvidovre Kommune skrive jeres barn op til pasning på den Digitale Pladsanvisning. Har I brug for hjælp til, hvordan I skriver jeres barn op, kan I få hjælp til dette i Borgerservice i Rådhusets åbningstid. På ansøgningen kan I notere, om der er særlige behov, der skal tages hensyn til, fx allergi, særlige åbningstider (Dagplejen). Det er muligt at skrive barnet op til 2 ønsker.

I skal skrive jeres barn op, senest 3 måneder før I ønsker at få en plads. På ansøgningen skal I skrive en dato for hvornår, pladsen ønskes. I har garanti for en plads i et dagtilbud senest 3 måneder efter tidspunktet for opskrivning. Dette tidspunkt kaldes en garantidato.

Hvis I ikke ønsker at benytte en plads fra garantidatoen, men fra en senere dato, fastsættes denne dato som garantidato.

Når I sender en ansøgning om optagelse af jeres barn på venteliste, vil I modtage en kvittering i jeres indbakke på Digital Pladsanvisning. På kvitteringen står jeres barns garantidato. Når ansøgningen er behandlet, kan garantidato og ventelisteplacering ses på den digitale pladsanvisning.

Hvis I ønsker at udskyde garantidatoen, sender I hurtigst muligt besked til Pladsanvisningen, og altid inden I får tilbudt en plads.

Hvis I ønsker at ændre jeres opskrivning fra én institution til en anden, vil det være med ny anciennitet fra henvendelsesdatoen. Behovsdatoen på en ny opskrivning kan tidligst være 3 måneder fra henvendelsesdatoen. 

Anciennitet 

Ved opskrivning indplaceres barnet på venteliste efter henvendelsesdato, dog tidligst fra den dato hvor barnet fylder 3 måneder. 

Mange forældre ønsker, at deres børn kan gå i samme institution. For i videst muligt omfang at imødekomme dette ønske, bliver barnet skrevet op med 12 måneders ekstra anciennitet på ventelisten til den institution, hvor dets ældre bror eller søster går. På den måde får barnet et lille forspring til en plads i denne institution.

Får et søskendebarn plads i et dagtilbud, som ikke er søskende-institutionen, bevarer søskendebarnet sin anciennitet til søskende-institutionen. Søskendebørn ”låses” heller ikke i 3 måneder ved accept af plads, men kan stadig blive tilbudt plads i søskendeinstitutionen inden udløbet af de 3 måneder.

Den ekstra anciennitet gælder kun, hvis søskende har samme bopælsadresse, og kommer til at gå i dagtilbuddet samtidigt eller i direkte forlængelse af, at den ældre søskende stopper.

Tvillinger 

Tvillinger optages som hovedregel samme sted og samme dato, for at undgå at skille børnene. 

Tilflyttere kan optages på venteliste når tilflytningsdato kendes, og der foreligger en købs- eller lejekontrakt, underskrevet af begge parter og uden forbehold. 

Der er særlige regler for adoptivbørn. Kontakt derfor pladsanvisningen.