Luk alle
Åbn alle

Hvidovre Kommune har pasningsgaranti for alle børn i alderen fra 26 uger og indtil skolestart. For at opnå en pasningsgaranti, skal barnet været skrevet op på venteliste mindst 3 måneder før ønsket om en plads. Ønsker I at fremrykke denne dato, skal det altid ske med minimum 3 måneders varsel. 

Det er muligt at modtage op til to tilbud i henhold til pasningsgarantien. Hvis man takker nej til første garantitilbud, kan man modtage andet garantitilbud 3 måneder efter startdatoen på første tilbud. Bliver der takket nej tak til en garantiplads, kan barnet fortsat stå på venteliste til sine ønsker. 

Pasningsgarantien for 0-2,10 årige gælder for en plads i hele Hvidovre Kommune – ikke i et bestemt dagtilbud. 

Pasningsgarantien for børn fra 2 år og 10 måneder og indtil skolealderen gælder for en plads i det af de tre bopælsdistrikter, familien bor i – ikke i et bestemt dagtilbud. 

Garantidatoen kan tidligst være 3 måneder fra den dag, hvor barnet skrives på venteliste. Dog tidligst, når barnet er fyldt 26 uger. 

I nogle situationer kan det være praktisk at få jeres barn passet i en anden kommune end jeres bopælskommune. Det kan for eksempel være fordelagtigt, hvis I bor tæt på en kommunegrænse og har kortere afstand til et dagtilbud i nabokommunen. En anden grund kan være, at I gerne vil have jeres barn passet i den kommune, hvor I arbejder. I har som forældre mulighed for at vælge frit.

I skal dog være opmærksomme på, om den kommune I ønsker at få jeres barn passet i, har lukket for ventelisten for børn, som ikke bor i kommunen. I skal desuden have et betalingstilsagn fra Hvidovre Kommune. Betalingstilsagnet gives fra den dato, dit barn har en pasningsgaranti i Hvidovre Kommune, eller tidligst 3 måneder efter henvendelse til pladsanvisningen. Pasningsgaranti opnås ved at skrive sig på en venteliste via Digital Pladsanvisning, som findes på Hvidovre Kommunes hjemmeside. 

Jeres egenbetaling for en plads i et dagtilbud i en anden kommune udgør forskellen mellem tilskuddet fra Hvidovre Kommune, og bruttodriftsudgiften for det benyttede dagtilbud i den anden kommune. Tilskuddet træder i kraft fra den dato, hvor barnet har pasningsgaranti i Hvidovre Kommune.

I kan henvende jer til Pladsanvisningen i Hvidovre Kommune, hvis I har spørgsmål til udregningen af taksten.

Hvis bruttodriftsudgifterne for en plads er højere i den kommune, hvor jeres barn er indskrevet, end i Hvidovre Kommune, kan det betyde, at I som forældre skal betale ekstra for pladsen. Hvis det er omvendt, kan det betyde, at I skal betale mindre for dagtilbudspladsen.  

Her vises forældrebetalingen for en plads i nabokommuner til Hvidovre Kommune. Hvis I har brug for at få oplyst prisen for en plads i andre kommuner end vist her, kan I kontakte Pladsanvisningen.

 

Takster gældende for 2021

  • København  vuggestue med mad:  4.994 kr.
  • København  børnehave med mad:  2.542 kr.
  • København  dagpleje: 4.655 kr.
  • Frederiksberg  vuggestue med mad:  3.995 kr.
  • Frederiksberg  børnehave med mad:  2.256 kr.
  • Brøndby  vuggestue med mad:  4.972 kr.
  • Brøndby  børnehave med mad:  2.478 kr.
  • Brøndby  dagpleje:  4.833 kr.
  • Rødovre  vuggestue med mad:  4.645 kr.
  • Rødovre  børnehave med mad:  2.606 kr.

Hvis I flytter til en anden kommune, har jeres barn ret til at blive gående i sit nuværende dagtilbud. Et barn, der i forbindelse med flytning, bevarer en plads i et dagtilbud i fraflytningskommunen, har ikke ret til at flytte til et andet dagtilbud i fraflytningskommunen (fx fra vuggestue til børnehave), medmindre der er tale om en kombineret institution, hvor der sker automatisk flytning fra vuggestue til børnehave.

Den nye bopælskommune opkræver betaling for jeres barns plads i pasningskommunen fra flyttedato.