Pædagogisk psykologisk rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - i daglig tale PPR - er en rådgivning for børn og unge, deres familier og de professionelle voksne, som arbejder med børn.

PPR

  • Rådgiver og vejleder skoler, SFO'er og klubber samt dagtilbud
  • Medvirker til inklusion af børn i vanskeligheder i dagtilbud og skoler
  • Foretager pædagogiske-psykologiske vurderinger af børn, hvis forældre og skoleleder eller dagtilbud henviser til PPR
  • Tilbyder tale-/hørepædagogisk bistand
  • Medvirker til visitation til specialundervisning m.m.

Alle skoler og dagtilbud har tilknyttet PPR-medarbejdere (psykologer og logopæder). PPR's opgaver bliver løst tværfagligt, helhedsorienteret og i tæt samarbejde med forældre.

Find kontaktinformation og læs mere på PPR's hjemmeside (nyt vindue).

PPR er en institution under Center for Skole og Uddannelse.

Center for Skole og Uddannelse og Center for Børn og Familie har en fælles vision og faglig strategi
for det specialiserede område 0-18 år.

Her kan du læse strategien "Fælles børn - fælles ansvar" (pdf).