Solceller og solfangere

Opsætning af solceller og solfangere

Solceller og solfangere kan, i de fleste tilfælde, opsættes uden tilladelse fra kommunen, idet etableringen hverken udvider etagearealet eller medfører en væsentlig anvendelsesændring. Du skal dog være opmærksom på, om der er en lokalplan eller byplanvedtægt, der regulerer opsætning af solceller og solfangere, eller om bygningen er bevaringsværdig. 

Du kan søge på din adresse, og se gældende lokalplaner og byplanvedtægter her:
Link til gældende lokalplaner og byplanvedtægter

Du kan søge på din adresse og se bevaringsværdige bygninger her:
Link til oversigt over bevaringsværdige bygninger

Solceller og solfangere, som etableres på en bygning, bliver en del af den samlede bygning. Dette betyder at bebyggelsen efter etableringen af solcellerne og solfangerne, skal leve op til de højde- og afstandskrav, der findes i bygningsreglementets kapitel 8. 

Når opsætningen af anlægget er udført, anbefales det, at du opdaterer ejendommens BBR-oplysninger (Bygnings- og Boligregisteret).

Oplysningerne kan sendes med e-mail til bbrbolig@hvidovre.dk

Det anbefales også, at du kontakter dit forsikringsselskab for at høre, hvad de kræver af registreringer.