Skorstensfejning

Hvidovre Kommune har indgået aftale med to autoriserede skorstensfejere, der har hvert deres distrikt i kommunen. Nedenfor, kan du se hvilke skorstensfejere, kommunen har indgået aftale med, deres distrikter og din mulighed for at kontakte dem.

Opstår der problemer, som du ikke kan løse med skorstensfejeren, kan du kontakte Center for Plan og Miljø, Byggesagsafdelingen.

Betaling for skorstensfejning opkræves over ejendomsskattebilletten. Du kan se priserne nedenfor. Har du spørgsmål til opkrævningen, skal du kontakte Borgerservice. 

Valg af anden skorstensfejer

Du kan vælge en anden skorstensfejer end den, som kommunen har indgået aftale med. Det er dog et krav, at det er en autoriseret skorstensfejermester.

Vælger du en anden skorstensfejer, skal du selv opsige aftalen med kommunens skorstensfejer, og betalingen sker ikke længere over ejendomsskattebilletten. Det betyder, at du selv skal ordne betalingsmellemværendet mellem dig og skorstensfejeren.

Luk alle
Åbn alle

(Hvidovre, nord for Gl. Køge Landevej)

Lars E. Sørensen

Tlf.: 3675 3911

(Avedøre og Hvidovre, syd for Gl. Køge Landevej)

March Appelt Nielsen

Mobil: 2537 7403