Jordvarme

Luk alle
Åbn alle

Jordvarme udnytter den varme, der naturlig er i jorden, til opvarmning af boligen og til varmt brugsvand.

Jordvarmeanlæg kan udføres som vandrette eller lodrette anlæg.

Vandrette jordvarmeanlæg er anlæg, hvor du får gravet en 2-600 meter lang plastslange ca. 1 meter ned i din have. Lodrette jordvarmeanlæg er anlæg, hvor du får boret en op til 200 dyb boring i din have, hvor plastslangen lægges.

Plastslangen tilføres en væske, som kan optage varmen i jorden. Slangen føres til en varmeveksler i dit hus, hvor væsken kan afgive varmen til dit hus.

Væsken i jordvarmeanlægget kan forurene grundvandet, hvis væsken siver ud af jordslangerne. Derfor må du ikke etableres vandrette jordvarmeanlæg indenfor en radius på 50 meter fra almene vandindvindingsanlæg eller lodrette anlæg indenfor 300 meter fra almene vandindvindingsanlæg.

Der kan dog gives dispensation fra afstandskravet, hvis de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at der ikke er øget risiko for forurening af grundvandet.

Du kan henvende dig til HOFOR på telefon 33 95 33 95, E-mail: kundeservice@hofor.dk for at få oplyst, hvor langt der er fra din have til det nærmeste almene vandindvindingsanlæg.

Ønsker du at etablere et vandret jordvarmeanlæg, og din ejendom er placeret inden for et indvindingsopland til almen drikkevandsforsyning, skal du ansøge om tilladelse til jordvarmeanlægget. Ligger din ejendom uden for et indvindingsopland, er det nok at anmelde jordvarmeanlægget.

Der skal altid ansøges om tilladelse til lodrette jordvarmeanlæg.

Ansøgning/anmeldelse skal ske elektronisk via borger.dk 

Du kan henvende dig til Hvidovre Kommune på telefon 36 39 36 39 eller på e-mail pom@hvidovre.dk for at få oplyst, om din ejendom ligger inden for et indvindingsopland til almen drikkevandsforsyning. 

Du kan læse hvilke oplysninger en ansøgning om jordvarmeanlæg skal indeholde i Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

Yderligere oplysninger kan findes på Energistyrelsen side SparEnergi.dk