Logo for projektet Seniorvenlig By Logo for projektet Seniorvenlig By

Seniorvenlig By

Fra 2024 til 2026 vil Hvidovre Kommune sammen med borgere på 60+, skoleklasser og eksperter i byudvikling arbejde med, hvordan Hvidovre kan blive en mere seniorvenlig by.