Øvrige dyr, der kan være til gene

Læs hvordan du kan håndtere uønskede dyr

Luk alle
Åbn alle

Hvis du har fået et bi- eller hvepsebo i din have eller bolig og gerne vil have det fjernet, så er kan du kontakte Hvidovre Biavlerforening (telefon 36 77 46 77) eller et skadedyrsbekæmpelsesfirma, der kan fjerne det mod betaling.

Den Iberiske Skovsnegl - eller dræbersneglen - er en stor ensfarvet nøgensnegl, dvs. uden hus. Sneglen er typisk brunrød, men kan lokalt variere fra orange til næsten brunsort. Når der er tale om forekomst af mange snegle i haver, er det typisk dræbersnegle.

Hvis du er udsat for invasion er det en god ide at bekæmpe dem. Sneglen lægger ca. 400 æg i løbet af en sæson og der kan derfor hurtigt komme mange.

Sneglene er nataktive. Derfor er det nemmest at finde dem om aftenen, når duggen falder. Ud over at bekæmpe sneglene er det en god ide at mase æggene. De er hvidlige, kuglerunde og 3-4 mm i diameter og lægges i samlinger på 30-50 æg. De lægges på jorden typisk under bunddække, krukker, brædder eller i komposten.

Sneglene indsamles og overhældes med kogende vand. De dør straks. Eller de kan klippes eller hakkes over. Grav efterfølgende sneglene ned. Hvis de døde snegle efterlades på jorden, kan de tiltrække flere snegle.

Slimen fra sneglene kan være sej og svær at vaske af. Undgå at få den på fingrene, og lad være med at spise grøntsager med snegleslim på, da den kan indeholde mange bakterier, blandt andet E.Coli bakterier, der kan give mavepine.

Involver naboerne i kampen. Dette øger chancen for bekæmpelse af sneglen.

Duen er en del af bybilledet, til glæde for nogen og stor irritation for andre. I Hvidovre møder man ringduen (kaldes ofte skovduen), tyrkerduen og rådhusduen. Ringduen og tyrkerduen holder til i haver og parker og yngler i træer. Rådhusduen bygger derimod på og i vore bygninger, og foretrækker at bygge på afsatser højt til vejrs.

Hvis du er generet af duer, skal du først og fremmest undgå at fodre dem. Heller ikke andre dyr bør fodres, da maden tiltrækker mange andre dyr, end de dyr, den var tiltænkt.

Sørg for at tagvinduer og andre indgange til tage er lukket af. Kræves der af bygningsmæssige årsager ventilation på et loft, kan der afspærres med hønsenet over eller under hullet til ventilationsvinduer. Derudover kan man ved hjælp af et privat skadedyrsbekæmpelsesfirma få sikret sin ejendom, så duerne ikke kan sætte sig på rækværker og gesimser.

Du kan også kontakte din udlejer eller andels/ejerforening for at få løst et problem med duer, da det er her ansvaret ligger. Som ejer/udlejer/forening har man vedligeholdelsespligten på ejendommen og ansvaret for at gennemføre eventuelle foranstaltninger.

Du kan også kontakte kommunen, der kan pålægge husejere at sikre deres huse, så duerne ikke kan komme ind på ejendommens loftrum, skunke, trappeopgang m.m.

Flere og flere oplever at få besøg af husmår på loftet. Tidligere holdt de til i små skove og på landet. I dag opleves husmårer også byernes parcelhuskvarterer.

Husmåren er en naturlig del af det danske dyreliv. Og den bør kun fordrives, hvis dens tilstedeværelse er meget generende.

Du kan henvende dig til Falck, der opsætter og afhenter fælder, det er dog for egen regning. Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside om, hvad du selv kan gøre for at undgå husmår på loftet.

Hvidovre Kommune har indgået aftale med Kattens Værn om indfangning af vildtlevende og herreløse katte i kommunen.

Dette indebærer, at Hvidovre Kommune betaler for indfangningen.

Hvis du føler dig generet af eller har observeret herreløse eller vildtlevende katte, så kan du henvende dig til Kattens Værn på telefon 38 88 12 00 , eller via e-mail på kv@kattens-vaern.dk

Kattens Værn står for indfangningen af kattene, der herefter aflives af en katteinspektør eller dyrlæge. Kattens Værn gennemgår naturligvis kattene for øremærker, chips og halsbånd, så en tamkat ikke bliver indfanget og aflivet.

Du kan vælge at lade enkelte af de indfangede katte neutralisere og øremærke med henblik på genudsætning til eksempelvis bekæmpelse af mus og rotter. Forudsætningerne for genudsætning aftales nærmere med Kattens Værn.

Læs mere på Kattens Værns hjemmeside.

Hvidovre Kommune bekæmper ikke mosegrise, muldvarpe eller andre mus. I Skadedyrsguiden kan du se, hvordan du selv kan bekæmpe dem.

Hvis du konstaterer, at der bor en ræv i din have, kan du læse om ræve i folderen "Om at leve med byræve", som er udarbejdet af Dyrenes Beskyttelse i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen.

Hvis du er stærkt generet af ræve, henviser Hvidovre Kommune til Købehavns Statsskovdistrikt.

Observerer du en ræv, der har symptomer på skab og endvidere er afkræftet og passiv, kan Falck kontaktes på tlf. 7010 2030. Falck skal kun kontaktes, hvis ræven er mulig at komme til - dvs. hvis den ligger passivt hen og kan udpeges direkte for Falck. Falck vil sørge for indfangning og aflivning af ræven, og Dyrenes Beskyttelse betaler udgiften.

Hvis du har mistanke om dyr der ikke bliver passet godt nok, eller har du fundet et dyr der er kommet til skade eller er i nød, så kan du ringe til Dyrenes Vagtcentral på 1812, eller få hjælp af din lokale kredsformand.

Du kan kontakte Fødevareregionen om afhentning af døde fugle. Aftalen med Fødevareregionen gælder dog kun, hvis der er tale om en gruppe af flere døde fugle. Uddannede falck-reddere vil hente det syge eller tilskadekomne dyr og bringer det til nærmeste dyrlæge eller til en af Dyrenes Beskyttelses plejestationer. Med de landsdækkende aftaler er dyrene sikret en professionel hjælp uden omkostninger for de personer, der har fundet et dyr.

Ringmærkede fugle

Hvis du finder en skadet eller død fugl, der er ringmærket, så er det vigtigt, at Statens Naturhistoriske Museum i København orienteres. Læs mere om ringmærkede dyr på Ringmærkningscentralens hjemmeside.

Hvis du finder døde dyr på vejene i Hvidovre Kommune, kan du kontakte Falck.

Døde dyr langs veje og på kommunale arealer i Hvidovre Kommune fjernes og bortskaffes af Falck. Kommunen har tegnet abonnement på denne service hos Falck, som bortskaffer dyrene i overensstemmelse med gældende regler og dyreetiske retningslinjer.

Falck kan kontaktes døgnet rundt på telefon 70 10 20 30.