Renholdelse af fortov

Luk alle
Åbn alle

Som grundejer ud til en offentlig vej, er du forpligtiget til at renholde langs din grund.

Du skal sørge for:

  • At feje fortovet og de belagte arealer rundt om din grund.
  • At fjerne affald og andet, der er til ulempe for færdslen.
  • At fjerne ukrudt på fortovet. Der må ikke anvendes pesticider. Læs eventuelt mere i kommunens miljøpolitik.
  • At fjerne grene og affald fra rendestensbrønde på cykelsti og kørebane.
  • At friholde vejskilte, gadelamper og fortov for beplantning fra egen grund (se figur nedenfor).

Hvis du bor på privat fællesvej, skal du være opmærksom på, at der kan gælde andre regler, end dem der gælder for grundejere langs offentlige veje.

Læs mere om renholdelse og snerydning

Dine opgaver som grundejer er fastsat i et regulativ. Regulativet beskriver omfanget af renholdelse samt snerydning og glatførebekæmpelse i kommunen. Regulativet er både godkendt af byrådet og politiet.