Klimatilpasning

  • Som grundejer har du blandt andet ansvar for at sikre din kælder mod opstigende vand fra kloakken samt håndtering af skybrudsvand på egen grund. Læ...

    Læs mere
  • Sammen kan vi skabe et klimarobust Hvidovre og for at hjælpe dig, har vi samlet nogle forslag til klimasikringsløsninger både på din egen grund og...

    Læs mere
  • Find oplysninger om hvad du skal gøre når du ønsker at rapportere et problem med den offentlige kloak, når der er sket skade på din ejendom eller d...

    Læs mere