Hegnsyn Hvidovre

I første omgang bør I som naboer prøve at lave en aftale eller et forlig om det hegn, som I er uenige om. Hvis det ikke er muligt, kan du anmode om et hegnsyn ved at udfylde formaleren nedenfor på denne side.

Hegnsynet er uafhængigt og består af tre personer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen. Når du har indbragt en sag til hegnsynet, kommer hegnsynet ud til ejendommene og ser på de faktiske forhold. Hegnsynet vil forsøge at få jer til at nå til enighed. Hvis det ikke lykkes, afgør hegnsynet sagen efter bestemmelserne i hegnsloven.

Luk alle
Åbn alle
  • Fælles hegn og egne hegn (Hegnslovens §§ 1 og 11) 
  • Grene, der beskadiger hegn eller generer færdsel (Hegnslovens § 19, stk. 2)
  • Grene, der er farlige for naboejendom (Hegnslovens § 19, stk. 3)
  • Grene fra skove (Hegnslovens § 19, stk. 4)
  • Erstatning for skade på ejendom forvoldt af husdyr (Mark- og vejfredslovens § 3, stk. 1), dog ikke hunde (mark- og vejfredslovens § 1, stk. 3)
  • Enkeltstående træer og buske på grunden, uanset afstand til skel, er ikke omfattet af hegnsynets kompetence. De reguleres af de almindelige naboretlige grundsætninger, som bedømmes af domstolene

Et hegnsyn koster 2.009 kr.
Hæves en hegnssag, før der har være åstedsmøde, skal den der har begæret hegnsynsforretningen betale 700 kr.
En vurderingsforretning koster 1.435 kr.

Udfyld formularen, hvis du vil anmode om et hegnsyn (kræver NemID)

Hvis du ikke har NemID kan du rette henvendelse til Hegnsyn Hvidovre via telefon 3639 3025 eller du kan sende et brev til Hegnsyn Hvidovre, Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre.

I pjecen Hegn og et godt naboskab (nyt vindue), som er udgivet af Foreningen af Hegnsyn i Danmark kan du læse mere om reglerne for hegn.

Hegnsyn Hvidovre behandler sager efter hegnsloven (nyt vindue) og mark- og vejfredslovens Kapitel VII (nyt vindue).

Hvis du har spørgsmål om hegnsyn og vurderingsforretninger er du velkommen til at kontakte Hegnsyn Hvidovre via telefon 3639 3039 eller du kan sende et brev til Hegnsyn Hvidovre, Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre.