Asbesttage

Luk alle
Åbn alle

Hvis dit er af bølgetagplader og fra før 1987, kan det være med asbest. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Cembrit på telefon nummer 9937 2222. Tagpladerne har et nummer på forsiden, som angiver om de indeholder asbest.

Når du arbejder med asbest, kan der komme støv. Asbeststøv indeholder små partikler, som kan trænge ned i lungerne og sætte sig fast. Hvis du udsættes for asbeststøv, kan der være risiko for, at du udvikler asbestose og forskellige former for lunge- og mavetarmkræft.

Før du accepterer et tilbud fra et tagrensefirma, skal du sikre dig, at firmaet anvender godkendt udstyr. Spørg, om udstyret er godkendt, og bed om at få dispensationen at se. En kopi af dispensationen skal altid følge det godkendte udstyr.

Højtryksspuling af asbesttage er forbudt, men Arbejdstilsynet har mulighed for at give en dispensation, når leverandøren af udstyret kan godtgøre, at man kan rense, så der kun kommer en minimal mængde af støv, og at spulevandet bliver filtreret.

Eneste ikke-godkendt udstyr, du må bruge, er en blød børste og en vandslange.

Inden du begynder at rense dit tag, skal du huske at anmelde arbejdet til kommunen. Anmeldelsen skal ske 14 dage, før du begynder.

Vi skal vide, hvor arbejdet skal foregå, hvor lang tid det tager at rense taget, hvilke forholdsregler du tager for at minimere støv og støjgener.

Du kan ringe til Arbejdstilsynet på telefon nummer 7012 1288, hvis du har spørgsmål til reglerne.

Hvis du har spørgsmål til reglerne omkring anmeldelse af midlertidig aktivitet eller om bortskaffelse af asbestaffald, kan du kontakte kommunen på telefon nummer 3639 3639.

Asbestaffald som kan støve - f.eks. asbeststøv, filtre, bløde lofts- og vægplader mm. skal opbevares befugtet i egnet lukket, tæt emballage. Emballage skal mærkes Asbest.

Asbestaffald skal afleveres til:

AV Miljø
Avedøreholmen 97
2650 Hvidovre
Telefon nummer 3677 1599

Hele eternitplader kan i mindre mængder afleveres på Genbrugspladsen. Plastposer til opbevaring kan forinden fås ved henvendelse på pladsen.

Alle skal anmelde asbestaffald til kommunen. Anmeldelse skal ske via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.