Lokalplaner på vej

Luk alle
Åbn alle

Udvidelse af bebyggelsen for Klub Nord samt Aktivitetscentret i Hvidovregade.

 • Lokalplanen igangsat af Bygge- og Planudvalget den 30. november 2020
 • Forslag forventes behandlet af Bygge- og Planudvalget marts 2022
 • Forslag forventes behandlet af kommunalbestyrelsen marts 2022
 • Offentlig høring april/maj 2022
 • Forventet ikrafttrædelse af lokalplanen i september 2022.

Mulighed for at etablere de sædvanlige serviceerhverv, der findes i et moderne centerområde, herunder kundeorienterede serviceerhverv som restauranter og cafeer, der i dag ikke er en mulighed jf. Byplanvedtægt H10.

 • Lokalplanen igangsat af Bygge- og Planudvalget den 9. november 2020
 • Forslag forventes behandlet af By- og Planudvalget januar 2021
 • Forslag forventes behandlet af kommunalbestyrelsen januar 2021
 • Offentlig høring februar-marts 2022
 • Forventet ikrafttrædelse af lokalplanen i juni 2022.

Modernisering af plangrundlaget for parcelhusområdet, hvor man aflyser Byplanvedtægt H15. Nye lokalplaner for parcelhusområderne skal øge byggemulighederne inden for de rammer, der fremgår af kommuneplanen. 

 • Forslag forventes behandlet af By- og Planudvalget april 2022
 • Forslag forventes behandlet af kommunalbestyrelsen april 2022
 • Offentlig høring maj/juni 2022
 • Forventet ikrafttrædelse af lokalplanen i september 2022.

Lokalplan 340 for boligområdet Grækerkvarteret

Modernisering af plangrundlaget for parcelhusområdet, hvor man aflyser Byplanvedtægt H14 og del af H10. Nye lokalplaner for parcelhusområderne skal øge byggemulighederne inden for de rammer, der fremgår af kommuneplanen. 

 • Lokalplanen igangsat af Bygge- og Planudvalget den 11. november 2019
 • Forslag forventes behandlet af Bygge- og Planudvalget den 6. december 2021
 • Forslag forventes behandlet af kommunalbestyrelsen den 21. december 2021
 • Offentlig høring forventes ske i perioden 17. januar – 14. februar 2022
 • Forventet ikrafttrædelse af lokalplanen i maj 2022

Modernisering af plangrundlaget for parcelhusområdet, hvor man aflyser Byplanvedtægt A2. Nye lokalplaner for parcelhusområderne skal øge byggemulighederne inden for de rammer, der fremgår af kommuneplanen.

Ingen aktuel tidsplan.

Sammenlægning af ejendommene på Parallelvej 47A-D og opførelse af et bofællesskab for psykisk handicappede med 20 boliger.

 • Lokalplanen igangsat af Bygge- og Planudvalget den 16. august 2021
 • Forslag forventes behandlet af By- og Planudvalget februar 2022
 • Forslag forventes behandlet af kommunalbestyrelsen februar 2022
 • Offentlig høring marts/april 2022
 • Forventet ikrafttrædelse af lokalplanen i juli 2022.

Inddragelse af en del af den grønne kile til udvikling af to byområder og et stort ubebygget område, der skal naturgenoprettes. I alt ca. 600 boliger. 

Lokalplanen igangsat af kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020

Ingen aktuel tidsplan.

Nye muligheder for udhuse og tilbygninger til eksisterende rækkehusbebyggelse med 24 boliger.

 • Lokalplanen igangsat af Bygge- og Planudvalget den 30. november 2020
 • Forslag forventes behandlet af By- og Planudvalget februar 2022
 • Forslag forventes behandlet af kommunalbestyrelsen februar 2022
 • Offentlig høring marts-april 2022
 • Forventet ikrafttrædelse af lokalplanen i juli 2022.

Produktionsvirksomheder samt transport- og logistikvirksomheder i overensstemmelse med Fingerplan 2019. Nye bebyggelsesregulerende bestemmelser og bestemmelser for hegning, oplag, parkering, bebyggelsens udseende mv. fastlægges i samarbejde med virksomhederne.

 • Lokalplanen igangsat af kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019
 • Forslag forventes behandlet af By- og Planudvalget marts 2022
 • Forslag forventes behandlet af kommunalbestyrelsen marts 2022
 • Offentlig høring i april-maj 2022
 • Forventet ikrafttrædelse af lokalplanen i september 2022.