Kommuneplanen er bygget op om otte temaer:

  • Byens udvikling
  • Trivsel, Udvikling og Sundhed
  • Kultur og Fritid
  • Kulturarv
  • Natur
  • Bæredygtighed og Klimatilpasning
  • Vækst og Erhvervsudvikling
  • Mobilitet og Tekniske anlæg

Hvidovre Kommunalbestyrelse har den 22. juni 2021 vedtaget at sende Forslag til Kommuneplan 2021 i offentlig høring fra den 12. august til den 7. oktober 2021.