Kommuneplan

Hvidovre Kommunalbestyrelse har den 21. december 2021 endeligt vedtaget Kommuneplan 2021. Kommuneplanen indeholder de overordnede mål for udvikling og anvendelse i Hvidovre Kommune. Den bestemmer bl.a. hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder, veje osv.

Kommuneplanen er bygget op om otte temaer:

  • Byens udvikling
  • Trivsel, Udvikling og Sundhed
  • Kultur og Fritid
  • Kulturarv
  • Natur
  • Bæredygtighed og Klimatilpasning
  • Vækst og Erhvervsudvikling
  • Mobilitet og Tekniske anlæg

Kommuneplan 2021 findes som en digital udgave:

Læs Hvidovre Kommunes kommuneplan (Nyt vindue)