Cirkusgrunden ved Avedøre Station

Cirkusgrunden var allerede indeholdt som byudviklingsområde i Kommuneplan 2016, men vil nu blive rykket længere ud i fremtiden på grund af den relativt store, planlagte boligudbygning i den indre grønne kile øst for Byvej.

Hvis der opstår behov for at bruge en del af området til indpasning af f.eks. et nyt plejecenter eller lignende kommunale servicefunktioner, kan man dog vælge at fremme udviklingen af Cirkusgrunden.