Åmarken Stations parkerings- og forarealer

Åmarken Stations parkerings- og forarealer er indarbejdet i Kommuneplan 2021 som et langsigtet byudviklingsområde, hvor udbygningen afventer færdiggørelsen af en stormflodssikring af området.

En udvikling af arealerne omkring Åmarken Station indebærer at give mulighed for at planlægge for en indsnævring af Åmarkvej med henblik på delvis placering af bebyggelse på det nuværende vejareal, lige som der skal kunne planlægges for bebyggelse på arealerne mellem jernbanen og Gammel Køge Landevej.