Betaling af gæld til kommunen

Luk alle
Åbn alle

Skylder du kommunen penge har du mulighed for, at indgå en afdragsordning.
Ved en afdragsordning undgår du gebyrer på op til 250 kr. ved for sen indbetaling.

Nedenfor ser du eksempler på, hvad Hvidovre Kommunes Borgerservice opkræver:

 • Billån (Hjælpemidler)
 • Boliglån
 • Daginstitutioner, dagpleje og klub
 • Musikskole
 • Biblioteksgebyr
 • Ejendomsskat (herunder renovation, rottebekæmpelse mm.)
 • Kontanthjælp mod tilbagebetaling
 • Miljøtilsyn
 • Renovationsafgift for erhverv
 • Regningskrav
 • Klientbetaling (Plejehjem)

Ja, specielt vedrørende kontanthjælp, regulering af daginstitution og pension. Vi fastsætter en betalingsordning ud fra din nettoløn, og efter de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser.

Hvis betalingsfristen ikke overholdes, sendes der automatisk en rykker på 250 kr. Udebliver betalingen vedr. rykkerskrivelsen, sender vi uden varsel kravet videre til Skat, som så vil inddrive beløbet.

Fra den 1. marts 2013 blev de nye pensionskrav opkrævet af Udbetaling Danmark.

Ja. Uanset hvilke betalingsordninger du har lavet, kan vi modregne i tilbagebetalingen fra kommunen, Staten eller Udbetaling Danmark.

Fx overskydende skat, pensionsudbetalinger o. lign.

Har du gæld, der vedrører manglende betaling for dag- og klubtilbud, vil der ske en modregning i den fulde udbetaling af børne- og ungeydelsen.

Ja, i de tilfælde hvor Særlovgivningen giver mulighed for, at trække i udbetaling af kontanthjælp, vil det ske i den forvaltning, der administrerer din gæld til kommunen.
Der kan trækkes i kontanthjælpen på skyldig dag- og klubtilbud.

Rykkerskrivelse for manglende betaling sendes til din Digitale postkasse eller til din folkeregister adresse, hvis du er fritaget for digital post.

Det er dit eget ansvar, at holde dig orienteret med din post. Kommunen har ikke ansvar for, at meddelelsen kommer dig til kendskab for, at kunne opretholde krav om betaling af gebyret.

Du anses for, at være gjort bekendt med afgørelsen, når rykkeren er modtaget. Rykkerskrivelsen anses for at være modtaget, når du efter almindelig skik og brug, fx har tjekket din digitale postkasse eller tømt den fysiske postkasse på folkeregisteradressen.

Du kan læse mere om gæld til det offentlige på følgende link Gæld til det offentlige (nyt vindue)

Det er en god idé, at tilmelde dine regninger til Betalingsservice, det vil lette dig i det daglige.