Affaldsplanen beskriver, hvilke initiativer der skal sættes i værk med hensyn til affald fra husholdninger og virksomheder, og herunder også kommunale institutioner. Derudover beskriver planen kommunens mål for affaldshåndteringen og giver en prognose for de fremtidige affaldsmængder.

Affaldsplanen indeholder blandt andet:

  • en kortlægningsdel, der beskriver status for affaldsområdet i kommunen
  • en målsætningsdel, der redegør for kommunens målsætninger på affaldsområdet
  • en planlægningsdel, der fokuserer på planlægningen de første 5 år af planperioden
Luk alle
Åbn alle

Den kommende affaldsplan har været i høring

Den kommende affaldsplan var i perioden 1. marts 2022 til og med 26. april 2022 i høring. Høringen findes på Hvidovre Kommunes digitale høringsportal.

Forslag til Ressource- og Affaldsplan 2022-2033

Forslag til Bilag til Ressource- og Affaldsplan 2022-2033

Affaldsplan 2014-2018 (2024) er kommunens affaldsplan, som dækker perioden 2014-2024 og har fokus på planlægningen i 2014-2018.

Kortlægningsdelen indeholder opgørelser af affaldsmængder og prognoser for de fremtidige mængder samt oversigter over ordninger og behandlingsanlæg. Kortlægningsdelen indeholder desuden oversigt over omkostninger til affaldsordningerne samt økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af planens initiativer.

Affaldsplan 2014-2018 (2024) - Kortlægning (pdf) (nyt vindue)

I Målsætnings- og planlægningsdelen er baggrunden for affaldsplanen beskrevet, herunder lovgivning samt nationale målsætninger og aftaler. Herefter er Hvidovre Kommunes mål og initiativer beskrevet.

Affaldsplan 2014-2018 (2024) - Målsætninger og planlægning (pdf) (nyt vindue)