Indretning af affald i gård og affaldsrum

Der er flere muligheder, når der skal vælges affaldsløsning til den udendørs sortering af det daglige affald. Affaldsbeholdere skal opstilles i terræn enten i affaldsrum i bygninger, i skure eller i det fri. Når du skal indrette dit affaldsrum, er det vigtigt at indtænke renovationsmedarbejderens arbejdsmiljø, så det er let at komme til beholderne og let at trille dem til skraldebilen både sommer og vinter. 

Hvis adgangsvejen og/eller standpladsen ikke lever op til kravene, skal I selv køre beholderne frem på tømmedagen – og tilbage igen.