Gebyrer på renovationsområdet 2024

Hvidovre Kommune opkræver affaldstakster per husstand.

Følgende gebyrer er obligatoriske:

  • Administration
  • Dagrenovation
  • Genbrug
  • Storskrald
  • Genbrugsplads
  • Farligt affald

Hvis du ønsker det, kan du tilmelde din ejendom til haveaffaldsordningen.

Gebyret varierer i forhold til, hvilke beholdere til rest/mad eller restaffald, som din ejendom er tilmeldt.

Affaldsgebyrer er hidtil blevet opkrævet sammen med ejendomsskat (grundskyld), men denne opkrævning overgår fra kommunerne til staten (SKAT) fra 2024, som et led i nye boligskatteregler.

Luk alle
Åbn alle

Mad- og restaffald (obligatorisk for haveboliger)

 • 240 liter 2-kammerbeholder, ugentlig tømning:  1.775 kr.
 • 240 liter 2-kammerbeholder, tømning hver 14. dag:  985 kr.
 • 240 liter 2-kammerbeholder, tømning hver 3 uge: 775 kr.

Det er obligatorisk for haveboliger at være tilmeldt en mad-/restbeholder. Der er dog valgfrihed i forhold til ugentlig tømning, tømning hver 14. dag eller hver 3. uge.

Restaffald

 • 110 liter sæk:  2.100 kr.
 • 140 liter beholder:  1.950 kr.
 • 190 liter beholder:  2.150 kr.
 • 240 liter beholder:  2.350 kr.

Restaffaldsbeholdere er et valgfrit tilkøb som supplement til mad-/restbeholderen. Containere og stativer til restaffald købes og betales af ejendommen.

Ordninger med faste gebyrer (pr. boligenhed)

 • Grundbidrag:  465 kr.
 • Storskrald:  270 kr.
 • Genbrug:  1.925 kr.
 • Farligt affald:  150 kr.
 • Genbrugsplads:  625 kr.
 • Haveaffald (ordningen er ikke obligatorisk):  750 kr.

I alt:  4.185 kr.

Betaling af gebyrer for tofamiliehuse

Tofamiliehuse med tømning af to sække eller beholdere pr. uge betaler det dobbelte af enfamiliehuse. 

Kolonihaver får kun hentet affald i perioden 1. april til 30. september (dog hentes haveaffald i
haveboligordningen i ugerne 10-49). Ved helårstilmelding betales gebyrer svarende til
husholdningsaffald fra haveboliger.

Mad- og restaffald

 • 240 liter 2-kammerbeholder, ugentlig tømning:  985 kr.
 • 240 liter 2-kammerbeholder, tømning hver 14. dag:  690 kr.

Restaffald

 • 110 liter sæk - sommer:  1.125 kr.
 • 140 liter beholder – sommer:  1.025 kr.
 • 190 liter beholder - sommer:  1.115 kr.
 • 240 liter beholder - sommer:  1.300 kr.
 • 660 liter beholder - sommer:  2.450 kr.


Faste gebyrer pr. kolonihave

 • Administration: 120 kr.
 • Storskrald - i lighed med haveboligordning:  135 kr.
 • Storskrald - i lighed med etageboligordning  125 kr.
 • Genbrug - i lighed med haveboligordning:  950 kr.
 • Genbrug - i lighed med etageboligordning:  500 kr.
 • Farligt affald - i lighed med haveboligordning:  75 kr.
 • Farligt affald - i lighed med etageboligordning:  40 kr.
 • Genbrugsplads:  155 kr.
 • Haveaffald - i lighed med haveboligordning (ordningen er ikke obligatorisk):  375 kr.
 • Haveaffald - i lighed med etageboligordning (ordningen er ikke obligatorisk):  75 kr.

I alt ved valg af ordninger i lighed med haveboligordning:  1.810 kr.

I alt ved valg af ordninger i lighed med etageboligordning:  1.015 kr.

Restaffald med ugentlig tømning

 • 110 liter sæk:  2.100 kr.
 • 140 liter beholder:  1.950 kr.
 • 190 liter beholder:  2.150 kr.
 • 240 liter beholder:  2.350 kr.
 • 400 liter beholder:  3.350 kr.
 • 600 liter beholder:  4.100 kr.
 • 660 liter beholder:  4.400 kr.
 • 800 liter beholder:  4.800 kr.
 • 1 m3 nedgravet beholder:  18.525 kr.
 • 1,5 m3 nedgravet beholder:  19.713 kr.
 • 2 m3 nedgravet beholder:  21.375 kr.
 • 2,5 m3 nedgravet beholder:   23.275 kr.
 • 3 m3 nedgravet beholder:  25.175 kr.
 • 3,5 m3 nedgravet beholder:  26.363 kr.
 • 4 m3 nedgravet beholder:  28.025 kr.
 • 4,5 m3 nedgravet beholder:  29.688 kr.
 • 5 m3 nedgravet beholder:  32.538 kr.

2. kranløft på samme tømmedag og lokation er til reduceret pris. Tillægspris for 2. kranløft afhænger af volumen. Kontakt os venligst for pris.

Øvrige stativ- og beholderstørrelse med flere ugentlige tømninger afregnes med gebyret svarende til 1 ugentlig gange antal ugentlig tømninger.

Tømning hver 14. dag

Nedgravede beholdere kan tilmeldes tømning hver 14. dag. Gebyret herfor er halvdelen af gebyret for ugentlig tømning


Afhentning i kælder

 • Tillæg ved ugentlig afhentning sække/containere i kælder 1 gang pr. uge/enhed:  1.825 kr.
 • Tillæg ved ugentlig afhentning sække/containere i kælder 2 gange pr. uge/enhed:  3.650 kr.


Øvrige bestemmelser vedr. restaffald

Ved tilmelding af delvolumener af nedgravede beholdere rundes op til nærmeste hele gebyrfastsatte volumen (eksempel: Ved tilmelding af 3,3 m³ nedgravet beholder betales gebyr for 3,5 m³).

Beholdere og stativer til restaffald købes og betales af ejendommen (dog inkluderer gebyret for ophaler og leje af containeren).


Faste gebyrer pr. bolig

 • Grundgebyr:  350 kr.
 • Storskrald:  250 kr.
 • Genbrug:  1000 kr.
 • Farligt affald:  75 kr.
 • Genbrugsplads:  470 kr.
 • Haveaffald (ordningen er ikke obligatorisk):  150 kr.


I alt  2.295 kr.

Gebyrer for restaffald fra kollegier og lign. er de samme som gebyrerne for tilsvarende enheder
restaffald fra etageboliger.

Faste gebyrer pr. bolig

 • Grundgebyr:  120 kr.
 • Storskrald:  125 kr.
 • Genbrug:  500 kr.
 • Farligt affald:  40 kr.
 • Genbrugsplads:  155 kr.
 • Haveaffald – i lighed med etageboligordning (ordningen er ikke obligatorisk):  75 kr.

I alt  1.015 kr.

Kommunale virksomheder og institutioner skal være tilmeldt nedenstående kommunale
indsamlingsordninger. 

Mad- og restaffald

 • 240 liter 2-kammerbeholder:  1.775 kr.
 • 240 liter 2-kammerbeholder, tømning hver 14. dag:  985 kr.
 • 660 liter beholder: 4.400

Små institutioner med op til 300 børn og små kommunale virksomheder og lign.

 • Genbrug:  4.950 kr.
 • Storskrald:  2.950 kr. 
 • Haveaffald:  2.550 kr.
 • Farligt affald: 4.500 kr.

Mellem kommunale institutioner med op til 700 elever, plejehjem u/storkøkken, sportshaller u/café og lign.

 • Genbrug:  8.050 kr.
 • Storskrald:  15.650 kr.
 • Haveaffald:  13.750 kr.
 • Farligt affald: 7.500 kr.

Store institutioner fra og med 700 elever, plejehjem m/storkøkken, store sportshaller m/café og lign.

 • Genbrug:  25.750 kr.
 • Storskrald:  29.500 kr.
 • Haveaffald:  27.250 kr.
 • Farligt affald: 10.500 kr.

Institutioner omfattet af Vej- og Parkafdelingens gårdmandsfunktion

 • Storskrald:  3.550 kr.

Særgebyrer opkræves for ekstra ydelser via særskilt regning.


Ekstra afhentning af restaffald (gælder også 2-kammerbeholder med mad/rest)

Priserne dækker tømning, forbrændingsafgift og administrationsgebyr.

 • 110 liter sæk, pr. sæk:  875 kr.
 • 140-240 liter minicontainer, pr. beholder:  875 kr.
 • 400-800 liter minicontainer, pr. container:  875 kr.
 • 1-5 m³ nedgravet beholder, pr. beholder:  1.825 kr.

Tømning af fejlsorterede containere

 • Sæk eller minicontainer, 110-1.000 liter, pr. container:  1.500 kr.
 • Nedgravede container, kranløft 1-5 m3, pr. container:  5.250 kr.
 • Vipcontainer o.l., 6-16 m³, pr. container:  9.250 kr.
 • Maxicontainere o.l., 12-24 m3, pr. container:  9.250 kr.
 • Elektronikmateriel, bur eller minicontainer, pr. enhed:  2.875 kr.

Udlån af beholdere til arrangementer o.l. (max 1 uges varighed - inkl. 1 tømning)

 • 240 liter restaffald  1.775 kr.
 • 660 liter restaffald  1.775 kr.

Særgebyr for øvrige ekstraordinære ydelser

 • Pr. påbegyndt halve time:  450 kr.

Salg af affaldsbeholdere

Beholdere til restaffald kan bestilles i 140 L, 240 L og 660 L beholdere. Beholdere til haveaffald kan bestilles i 140 L og 240 L.

Standardlevering

 • 140 liter beholder:  1.210 kr.
 • 240 liter beholder:  1.375 kr.
 • 660 liter minicontainer:  2.625 kr.

Tillæg til ovenstående priser ved ekspreslevering:  900 kr.

Affaldsgebyrer

En virksomhed kan vælge at tilmelde sig restaffald og/eller genbrugsordningen. Det fulde gebyr afhænger af, hvor meget virksomheden tilmelder sig.

Restaffald Gebyr ekskl. moms
110 L sæk 2.100,00
140 L 1.950,00
190 L 2.150,00
240 L 2.350,00
600 L 4.100,00
660 L 4.400,00
800 L 4.800,00

 

Genbrugsordning Gebyr ekskl. moms
Genbrug* 4.025,00

*Genbrug omfatter madaffald, metal, papir, pap, plast og mad- og drikkekartoner, farligt affald samt tekstilaffald.

Lejepris af affaldsbeholdere

Virksomheder samt selvejende institutioner betaler en lejepris pr. beholder.

Priser inkl. moms for beholdere i 2024

140 L 22 kr./stk./måned (264 kr./stk./år)
240 L 25 kr./stk./måned (300 kr./stk./år)
660 L 44 kr./stk./måned (528 kr./stk./år)
Miljøboks 5 kr./stk./måned (60 kr./stk./år)


Hvis en beholder bortkommer eller bliver beskadiget, betaler virksomheden/den selvejende institution for beholderen.

Eksisterende kunder med egne restaffaldsbeholdere, som er godkendt af Hvidovre Kommune, kan forsat benytte dem og undgår derved at leje restaffaldsbeholderen.

Vejledende tillægsgebyrer for gangafstand udover 5 meter fra skel

Ved tilmelding visiteres de specifikke forhold. 

Hente afstand fra skel

5 -10 meter 10-15 meter 15-20 meter 20-25 meter 25-30 meter
Mad- og restaffald, ugentlig 1.564 kr. 2.737 kr. 4.301 kr. 5.474 kr. 7.038 kr.
Mad- og restaffald, 2. uge 1.000 kr. 1.564 kr. 2.346 kr. 2.737 kr. 3.519 kr.
Mad- og restaffald, 3. uge 1.000 kr. 1.173 kr. 1.564 kr. 1.955 kr. 2.246 kr.
Genbrug pap 1.000 kr. 1.000 kr. 1.173 kr. 1.564 kr. 1.955 kr.
Genbrug plast og karton 1.000 kr. 1.173 kr. 1.564 kr. 1.955 kr. 2.346 kr.
Genbrug metal og papir 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.173 kr. 1.173 kr.
Genbrug plast og papir 1.000 kr. 1.173 kr. 1.564 kr. 1.955 kr. 2.246 kr.
Genbrug metal og glas 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.173 kr.

Gebyrer for affaldsordninger skal dække kommunes udgifter til ordningerne, herunder udgifter til administration, planlægning, håndtering og behandling af affald.

Gebyrerne for husholdningerne er obligatoriske for de fleste af ordningerne, og kun enkelte ordninger er frivillige, eksempelvis haveordningen.

Kommunen skal opkræve gebyrer, der dækker kommunens omkostninger ved de affaldsordninger, som kommunen har etableret for husholdninger. Opkrævningen dækker også kommunens generelle administrationsomkostninger.

De kommunale affaldsgebyrer opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen. Gebyrerne har samme fortrinsret i ejendommen som offentlige skatter og afgifter.

Hvis du vil vide mere:

Energistyrelsens informationer om gebyrer på affaldsområdet (ny side)

Til orientering

Landsskatteretten slog i efteråret 2020 fast, at kommuner og kommunalt ejede forsyningsselskaber ikke skal lægge moms på regningen for afhentning af affald. Hvidovre Kommune har ultimo 2023 modtaget retningslinjerne fra Skattestyrelsen omkring retningslinjerne for den nye momspraksis på affaldsområdet. 

De nye retningslinjer kan ikke nå at få konsekvenser for taksterne for 2024, da taksterne allerede er vedtaget. Den for meget opkrævede moms vil blive refunderet, men det er endnu ikke afklaret, hvordan det konkret vil ske. Når det er fastlagt, vil det blive meldt ud.

Affaldsområdet bygger dog på det såkaldte "hvile-i-sig-selv"-princip, som betyder, at der ikke må være overskud på ordningen. De opkrævede takster dækker således kun de reelle udgiver på affaldsområdet. 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte TOE@hvidovre.dk