Fællesløsning - hvis du vil dele beholdere med din nabo

Hvordan fungerer naboordninger?

Der vil være tilfælde, hvor husstandsstørrelsen gør det muligt for to naboer at dele skraldespande. I disse tilfælde kan naboerne indgå i en naboordning. Man bestemmer selv hvilke beholdere man vil dele med sin nabo. 

Du skal dog være opmærksom på at selvom man deler beholder med sin nabo, har man stadig pligt til at sortere. 

Ligeledes, hvis kommunen gentagne gange konstaterer, at eksisterede beholderkapacitet ikke er tilstrækkelig, kan Hvidovre Kommune opsige nabo-delingen.

Inden I går i gang

I skal beslutte hvem, der skal være med i ordningen, hvem der er kontaktperson, hvilke beholdere, der passer til jeres behov, og hvor beholderne skal placeres.

Inden I går i gang med at dele beholdere, skal I kontakte Vej- og Parkafdelingen telefonisk eller sende en mail til affald@hvidovre.dk.

Her kan vi notere i vores system hvem der deler beholder med hvem og således hvem der evt. skal have hjemtaget nogle beholdere. 

Affaldsgebyrer

Man opnår ikke nogen rabat ved at dele affaldsbeholdere med sin nabo - dvs. man betaler stadig den samme takst, om man har affaldsbeholderne stående eller det er naboen der har dem stående.