Affaldsplan

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 28. marts 2023 en ressource- og affaldsplan for perioden 2022-2033. Planen er af forskellige årsager blevet forsinket, og den politiske godkendelse er først kommet i 2023.

I perioden den 1. marts 2022 til den 26. april 2022 havde Hvidovre Kommune udkast til Ressource- og Affaldsplan 2022-2033 i offentlig høring.

Affaldsplanen beskriver, hvordan Hvidovre Kommune vil arbejde med affald de kommende år - den sætter rammerne og ambitionerne for håndteringen af affald i Hvidovre. Det handler både om at forebygge affald, at genanvende mere og bedre og om generelt at være en ren og bæredygtig kommune.

Visionen for Ressource- og Affaldsplan 2022-2033 er at understøtte en bæredygtig og grøn udvikling for borgere og virksomheder i kommunen ved blandt andet at øge genanvendelsen og genbrugen af affald. Samtidig sættes der fokus på at Cirkulær Økonomi understøtter den kommende klimaplan gennem reduktion af klimabelastningen frem mod 2030.

Affaldsplanen gælder for perioden 2022-2033. 

Affaldsplanen indeholder blandt andet:

  • en kortlægningsdel, der beskriver status for affaldsområdet i kommunen
  • en målsætningsdel, der redegør for kommunens målsætninger på affaldsområdet
  • en planlægningsdel, der fokuserer på planlægningen de første 6 år af planperioden

Luk alle
Åbn alle

Affaldsplanen er temaopdelt og indeholder en beskrivelse af 23 indsatser fordelt på seks temaer:

  • Tema 1 – Hvidovre Kommune sorterer mere 
  • Tema 2 – Hvordan skal vi samle affaldet ind i fremtiden? 
  • Tema 3 – Hvordan får vi genbrugt mere?
  • Tema 4 – Sikker og effektiv indsamling af affald 
  • Tema 5 – Virksomhedernes ressourcer og affald
  • Tema 6 – Byggeriets affald og ressourcer

Med til Affaldsplan 2022-2033 hører et bilag. I bilaget til planen kortlægges affaldsmængder, kommunale affaldsordninger, behandlingsanlæg, økonomi samt prognose for affaldsmængder.

Ressource- og Affaldsplan 2022-2033

Bilag til Ressource- og Affaldsplan 2022-2033

I forbindelse med udarbejdelsen af affaldsplanen er der gennemført en miljøvurdering af affaldsplanen og dens aktiviteter. Miljøvurderingen er foretaget i henhold til kravene i miljøvurderingsloven. Affaldsplanens aktiviteter vurderes i forhold til de miljømæssige konsekvenser og i forhold til referencescenariet, der beskriver det scenarie, hvor affaldsplanen ikke gennemføres. 

Miljøvurdering af Ressource- og Affaldsplan var i offentlig høring i perioden fra den 16. december 2022 til den 10. februar 2023. 

Miljøvurdering af ressource- og affaldsplan 2022-2033