Affald efter skybrud

Boligforeninger

Hvis I har plads i jeres affaldsbeholdere til restaffald, så brug dem til at fylde op med det våde affald. På den måde vil I løbende få hentet jeres affald.

Større ting kan I aflevere på genbrugsstationen, eller I kan bestille afhentning af storskrald (herunder elektronik) og farligt affald.

Alt småt affald under en meter skal pakkes i sække, og for eksempel flyttekasser skal I rive i stykker og putte i sække.

Der kan være 2-5 ugers ventetid på afhentning af affald, især hvis mange har været udsat for vandskader. Kan I ikke vente, så sørg selv for transport til genbrugsstationen.

Vær opmærksom på, at man ikke må stille affald på fortov og vej i længere tid. I må først stille affaldet frem den dag, I får hentet storskrald.

I kan også leje en container til stort og småt brændbart affald. Der må ikke komme madaffald og andet affald fra køkkenet, farligt affald og elektronik i containeren.


Villa, villalejlighed og rækkehus

Brug genbrugsstationen til dit våde affald. Husk at bruge klare sække, hvis du har brug for at pakke affaldet ind. Vær opmærksom på, at du ikke må stille affald på fortov og vej. Bruger du fortov og vej, må du først stille affaldet frem, den dag du får hentet storskrald.

Har du meget affald, kan du leje en container til brændbart affald. Eller dele en container med dine naboer. Der må ikke komme madaffald og andet affald fra køkkenet, farligt affald og elektronik i containeren.