Veje og pladser

Brug af offentligt areal

Hvis du ønsker at benytte et offentligt areal, skal du søge om tilladelse. Det kan fx være, hvis du midlertidigt opstiller en container på vejen eller skal holde vejfest

Indkørsler

Hvis du skal have etableret en ny indkørsel til din grund, skal Vej- og Parkafdelingen omlægge kantsten og fortovsfliser, så belægningen kan holde til, at du kører på den med din bil

Trafiksanering

Hvidovre Kommune har vedtaget en trafiksaneringspolitik, der vedrører grundejernes ønsker om trafiksanering af de lokale boligveje i kommunen. Kommunen har blandt andet vedtaget, at man kun vil trafiksanere samlede områder, ikke enkelte veje. Og grundejerne skal afholde 75 % af udgifterne.

Vejbelysning

Det er Ørsted, der står for vejbelysningen i kommunen. Hvis du opdager fejl eller mangler vedrørende vejbelysning, kan du hjælpe ved at indberette det til Ørsted

Vej- og stifortegnelse

I den centrale vej- og stifortegnelse (CVF) har du mulighed for at slå op, hvorvidt en vej er offentlig, privat eller en privat fællesvej.