Ændring i opkrævningen af ejendomsbidrag

December |

Ejendomsbidrag for 2024 er opgjort på ejendomsbidragsopgørelsen, som blev udsendt den 1. december 2023.

Ejendomsbidragene betales to gange om året, og begge regninger kommer til den, som ejer ejendommen den 1. januar 2024. Hvis ejendommen bliver solgt, inden anden rate skal betales, kommer regningen stadig til den oprindelige ejer. Køber og sælger skal derfor selv ordne det økonomiske mellemværende.

De nye regler gør, at kommunen ikke længere selv må inddrive skyldige beløb. Fremover bliver skyldige beløb – hvis rykkerne er overskredet - overdraget til tvangsinddrivelse ved Gældsstyrelsen.

Lån til betaling af grundskyld (stigning i grundskyld) til og med skatteåret 2023 varetages stadig af kommunen. Vi forventer først, at lånene bliver overdraget til SKAT, når Vurderingsstyrelsen er endelig færdig med vurderingsændringerne. Lånet bliver først forrentet, når det overdrages til Skat.

På samme måde bliver lån til betaling af grundskyld (pensionistlån) til og med skatteåret 2023 også stadig varetaget af kommunen, indtil vurderingsændringerne er på plads.

Hvis en ejendom bliver solgt, skal lån - uanset låneordning - indfries både hos kommunen samt Skat.

Læs mere om ejendomsskat her (åbner nyt vindue)