Få økonomisk hjælp til aktiviteter for ældre i Hvidovre

Februar |

Aktivitetscentret inviterer Hvidovres seniorer til informationsmøde med VELUX Fonden den 15. marts. Fonden støtter mange formål og har bl.a. en pulje til aktive ældre, der med deres indsats hjælper sig selv og andre og dermed yder vigtige bidrag til lokalsamfundet. Til infomødet vil fondsrådgiver og programchef Frank Ulmer Jørgensen fortælle mere om støttemulighederne.

De aktiviteter, som fonden støtter, spænder bredt – det kan være, at petanquebanen trænger til at blive opgraderet, robådene i klubben skal udskiftes, eller det kan være helt nye aktiviteter, hvor der er brug for startkapital. Det kan både være store og små beløb, der ansøges om.

Hvem kan søge?

  • Aktive ældre over 60 år, der ikke længere er erhvervsaktive
  • Enkeltpersoner eller grupper af ældre, der udfører samfundsnyttige aktiviteter

Du kan læse mere om fondens uddelinger og støtte på veluxfoundations.dk.

Tid og sted

Informationsmødet foregår tirsdag den 15. marts kl. 16-17.30 i Aktivitetscentret, Hvidovregade 49.

Tilmelding

Du melder dig til senest 11. marts ved at ringe til Aktivitetscentret på telefon 4132 0612, eller du kan tilmelde dig på: sundhedscentret.nemtilmeld.dk.
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet – der er plads til 60 deltagere.