Valg af forbrugerrepræsentanter til HOFOR

Februar |
Børn i højt græs ved sø Børn i højt græs ved sø

Hvordan indretter vi vores byer, så de er bedre sikret mod fremtidens øgede regnmængder? Hvordan passer vi bedst på grundvandet, så også fremtidens generationer kan drikke vand direkte fra hanerne? Det er nogle af de udfordringer, som HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, hver dag tager stilling til og finder løsninger på.
Og de løsninger findes bedst i et effektivt samarbejde med forbrugerne af HOFORs forsyninger.

Nu er der valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i HOFORs vand- og spildevandsselskaber.

Du kan få indflydelse ved at stille op til bestyrelserne eller ved at stemme på de opstillede kandidater.

For at stille op som kandidat skal du være myndig og have ti stillere (ti fysiske og myndige personer) for dit kandidatur. Stillerne skal bo i HOFORs forsyningsområde. Som kandidat er det ikke et krav, at du bor i HOFORs forsyningsområde.
Du kan opstille som kandidat fra den 26. januar til den 27. februar frem til kl. 23.59.
De valgte forbrugerrepræsentanter sidder i bestyrelsen i fire år.

Vil du stemme på en kandidat til pladserne som forbrugerrepræsentant, kan du stemme til forbrugervalget. Alle myndige privatpersoner og virksomheder, som bor i HOFORs forsyningsområde har hver to stemmer. Der kan kun afgives en stemme på hver kandidat.
Du kan stemme fra den 3. marts til den 4. april frem til kl. 12.00.

Valgresultatet offentliggøres den 13. april 2022 på HOFOR's hjemmeside. Dér kan du også læse mere om valget og hvordan du stiller op som kandidat.