Udsættelse af skolestart

I midten af november har forældre med børn (der fylder 6 år det kommende kalenderår) på 5 år pligt til at indskrive deres barn til skolestart til det følgende kalenderår. Hvis du sammen med daginstitutionen vurderer, at dit barn ikke er skoleklar, skal en eventuel skoleudsættelse drøftes med og afgøres af distriktsskolen, hvor barnet skal indskrives.

Ligesom ved ”tidlig skoleklar” kan du bruge tjek-listen fra Hvidovre Kommune til at afgøre, om dit barn er klar til skolestart, eller om du skal bede om skoleudsættelse et år. Se liste over skolekompetencer til tidlig skolestart her (pdf).

Hvis du ønsker, at dit barn får udsat skolestart, skal du notere det ved den digitale indskrivning. Der er plads til at markere, at du ønsker udsat skolestart for dit barn.