Sundhedsplejen

HVAD TILBYDER VI?

Sundhedsplejens mål er at medvirke til, at børn og unge får en sund opvækst, som også skaber gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejens indsats gives både gennem sundhedsplejens eget arbejde og gennem tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.