HVAD TILBYDER VI?

Målsætningen for sundhedsplejen er at medvirke til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Indsatsen overfor børn og unge og deres familier ydes gennem sundhedstjenestens eget arbejde og gennem det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.