Udkørende pædagogiske vejledere

Som en del af Hvidovre Kommunes forebyggende tilbud til børn og forældre er der et pædagogisk udkørende vejlederteam bestående af pædagogiske, motoriske og sproglige vejledere, som understøtter børn i de kommunale dagtilbud. 

Luk alle
Åbn alle

De udkørende vejlederne tilbyder individuelle og målrettede specialpædagogisk vejledning og understøttende forløb til kommunale dagtilbud og forældre med børn med motoriske, sansemotoriske eller sproglige udfordringer. 

Forældre til børn med motoriske, sansemotoriske og sproglige udfordringer, som går i dagtilbud i kommunen (dagpleje, privat pasningsordning, vuggestue eller børnehave). 

Du kan som forældre henvende sig til dit barns dagtilbud. Dagtilbuddet kan fortælle dig mere om de udkørende vejledere og det vil være dagtilbuddet, som kontakter vejlederteamet. 

Der bliver ikke oprettet en børnesag når et barn deltager i et forløb med en udkørende pædagogisk vejleder. 
Hvis du har behov for mere hjælp end det pædagogiske vejlederforløb, vil vejlederne anbefale dig, at der oprettes en sag i Familierådgivningen, så du kan få mere støtte.