Stil eller støt et borgerforslag

Luk alle
Åbn alle

Alle Hvidovre-borgere over 18 år med ideer til, hvordan Hvidovre Kommune kan blive en endnu bedre kommune, kan stille og støtte forslag til Kommunalbestyrelsen. Målet med borgerforslagene er at styrke nærdemokratiet.

Forslagene skal stilles via kommunens hjemmeside, og hvert forslag skal inden for et år efter, det er stillet, have opbakning fra minimum 500 andre borgere, før det kan blive behandlet på et kommunalbestyrelsesmøde. Alle forslag, som lever op til betingelserne, bliver vist på hjemmesiden, og det er samme sted, at Hvidovreborgere kan støtte forslagene.

Forslag kan handle om alt det, som ligger inden for kommunalbestyrelsens mandat. Det kan være konkrete forslag om nye cykelstier, ændrede åbningstider i svømmehallerne eller flere penge til kunst og kultur for bare at nævne nogle eksempler. De borgerdrevne forslag skal altså have relevans for den type af opgaver, som Hvidovre Kommune løser. Et forslag må ikke handle om noget, som allerede har været behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Forslagene skal overholde dansk lovgivning og må ikke være injurierende eller indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Når man som borger vil stille et forslag, skal man benytte sit NemID. Dette er vigtigt, da det er med til at sikre, at det kun er Hvidovre-borgere over 18 år, der stiller forslag. Forslagsstillerens navn vil blive vist sammen med selve forslaget på hjemmesiden. Dog er navnet på forslagsstilleren anonymiseret på den åbne hjemmeside, men hvis man logger sig ind med NemID kan man se navnene på forslagsstilleren.

Man skal være over 18 år og borger i Hvidovre Kommune for at kunne støtte et borgerforslag og man skal identificere sig med sit NemID. Alle besøgende på hjemmesiden vil løbende kunne følge med i, hvor mange der støtter et borgerforslag. Man kan stemme én gang på hvert forslag og får et forslag opbakning fra 500 andre borgere, vil forslaget komme på Kommunalbestyrelsens dagsorden på et af deres månedlige møder. Man vil ikke kunne se personoplysninger på dem, der støtter forslaget på hjemmesiden.

Når du opretter et forslag, eller støtter et forslag, registrerer Hvidovre Kommune forslaget, dit navn, adresse og e-mail. Formålet med at behandle oplysningerne er, at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Oplysningerne bliver gemt i 12 måneder efter, du senest enten har fremsat eller støttet et forslag. Er din bruger slettet, kan du altid oprette en ny.