Luk alle
Åbn alle

Formand: Erik Christoffersen, suppleant Kaj Bøje Frost
Medlem: Lene Jensen, suppleant Peter Rytter
Medlem: Kenneth Bak, suppleant Walther Jensen