Offentliggørelse af tidligere lukket bilag fra Økonomiudvalgets møde den 17. januar 2022

Link til bilaget "Udkast til forlig", som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 17. januar 2022 under det lukkede punkt 10, "Beslutning - Henvendelse fra Grundejerforeningen Ny Hvidovre".

Link til referatet fra Økonomiudvalgets møde den 17. januar 2022, hvor beslutningerne fra det lukkede punkt 10 nu er offentliggjort.