Medlemmer af Kommunalbestyrelsen 2018 - 2021

Luk alle
Åbn alle

Stilling: Lærer

Mobiltelefon: 2544 3001 

E-mail: borgmester@hvidovre.dk

Formand for Økonomiudvalget (1. januar 2018-31.december 2021)

Medlem af Bevillingsnævnet (1. januar 2018-31. december 2021)

Næstformand for Hovedstadens Beredskabskommission (bestyrelse, Hovedstadens Beredskab I/S) (1. januar 2018-31. december 2021)

Suppleant i bestyrelsen for I/S Amager Ressourcecenter (1. januar 2018-31. december 2021)

Suppleant i bestyrelsen for Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af bestyrelsen for Strandparken I/S (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af KL’s repræsentantskab (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Vestegnens Kulturinvesteringsråd (1. januar 2018-31. december 2021)

Formand for Hvidovre Erhvervskontaktudvalg (1. januar 2018-31. december 2021)

Formand for Bedømmelsesudvalg for uddeling af Hvidovre Kommunes Sundhedspris (1. januar 2018-31. december 2021)

Formand for Udvalget til uddeling af Hvidovre Kommunes miljøpris (1. januar 2018-31. december 2021)

Formand for Præmieringsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Formand for Bedømmelsesudvalget for uddeling af Integrationsprisen (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia (1. januar 2018-31. december 2021)

Formand for Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Formand for Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021

 • Borgmestervederlag: 1.087.210 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Stilling: Forbundssekretær

Karetmagerporten 19

Telefon: 4075 4474 

E-mail: cis@hvidovre.dk

Medlem af Økonomiudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget (medlem 1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i Børn og Unge-udvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Almenboligudvalg Hvidovre

Stedfortræder i Hovedstadens Beredskabskommission (bestyrelse, Hovedstadens Beredskab I/S) (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af bestyrelsen for S/I FGU Vestegnen (1. august 2019-31. december 2021)

Stedfortræder i Hvidovre Erhvervskontaktudvalg (1. januar 2018-31. december 2021)

Formand for bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af bestyrelsen for Hvidovre Musikskole (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af valgbestyrelsen på Frydenhøjskolen (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg - Hvidovrekredsen

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021: 

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 98.687 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste).
 • Udvalgsformandsvederlag: 217.442 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Stilling: Sygeplejerske

Telefon: 2277 8027

Mobiltelefon: 4174 8717 

E-mail: mdq@hvidovre.dk

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget (medlem 1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Børn og Unge-udvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Folkeoplysningsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i Vestegnens Kulturinvesteringsråd (1. januar 2018-31. december 2021)

Formand for bestyrelsen for Cirkusmuseet (1. januar 2018-31. december 2021)

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 98.687 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsformandsvederlag: 217.442 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr. 
 • Vederlag som medlem af Børn og Unge-udvalget: 43.488 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Stilling: Pensionist

Kalkager 16, st. th. 

Mobiltelefon: 4079 6249 

E-mail: fgs@hvidovre.dk

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Bygge- og Planudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i Folkeoplysningsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Suppleant for formanden for Det Grønne Råd (1. januar 2018-31. december 2021)

Optaget på en liste over medlemmer af Ekspropriationskommissionen (1. januar 2018-31. december 2021)

Suppleant i repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af bestyrelsen for BIOFOS HOLDING A/S

Stedfortræder til bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af bestyrelsen for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme (1. januar 2018-31. december 2019)

Medlem af bestyrelsen for Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme (1. januar 2018-31. december 2021)

Suppleant i bestyrelsen for Strandparken I/S (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia (1. januar 2018-31. december 2021)

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 98.687 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • Fra BIOFOS HOLDING A/S: 10.500 kr.

Stilling: Tidl. Sosu-hjælper

Hvidovrevej 530, st. th.

Telefon: 6182 7470 

E-mail: bvh@hvidovre.dk

Medlem af Bygge- og Planudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Hvidovre Handicapråd (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes Sundhedspris (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af valgbestyrelsen på Risbjergskolen (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af bestyrelsen for Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af bestyrelsen for Søvangsgården (1. januar 2018-31. december 2021)

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 98.687 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Stilling: Selvstændig

Mobiltelefon: 5158 7864

E-mail: yiq@hvidovre.dk

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Folkeoplysningsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Integrationsrådet (1. januar 2018-31. december 2021)

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 98.687 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Stilling: Pædagog

Birke Alle 8

Telefon: 2840 8403

Mobiltelefon: 4173 8470

E-mail: lqj@hvidovre.dk

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget (medlem 1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i Integrationsrådet (1. januar 2018-31. december 2021)

Suppleant i Hvidovre Handicapråd (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes Sundhedspris (1. januar 2018-31. december 2018)

Stedfortræder i bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i bestyrelsen for Hvidovre Musikskole (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af valgbestyrelsen på Langhøjskolen (1. januar 2018-31. december 2021)

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 98.687 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsformandsvederlag: 217.442 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Stilling: Folkeskolelærer

Mobiltelefon: 5077 5070

E-mail: aql@hvidovre.dk

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i Folkeoplysningsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Næstformand for Det Grønne Råd

Medlem af bestyrelsen for Hvidovre Gymnasium & HF (1. maj 2018-30. april 2022)

Medlem af bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af bestyrelsen for Hvidovre Fjernvarmeselskab AMBA (1. januar 2018-31. december 2021)

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 98.687 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • Fra Hvidovre Fjernvarmeselskab AMBA (formand): 41.772 kr.

Stilling: Efterforskningskoordinator

Engstrupgårdsvej 24

Mobiltelefon: 4079 8915

E-mail: sel@hvidovre.dk

Medlem af Økonomiudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Formand for Teknik- og Miljøudvalget (medlem 1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Bevillingsnævnet (1. januar 2018-31. december 2021)

Suppleant (for medlem/udlejerrepræsentant) i Huslejenævnet (1. januar 2018-31. december 2021)

Formand for Det Grønne Råd

Medlem af bestyrelsen og delegeret til generalforsamlingen for I/S Amager Ressourcecenter (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af bestyrelsen for Grundejerforeningen Avedørelejren (1. januar 2018-31. december 2021)

Suppleant i Hvidovre Handicapråd (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Udvalget til uddeling af Hvidovre Kommunes miljøpris (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af bestyrelsen for Cirkusmuseet (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Næstformand for Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 98.687 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsformandsvederlag: 217.442 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr. 

Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • Fra I/S Amager Ressourcecenter (næstformand): 60.255 kr.

Stilling: Folkeskolelærer

Frydenhøjparken 113

Mobiltelefon: 5077 5077

E-mail: cfs@hvidovre.dk

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (1. januar 2018-31. december 2021)

Suppleant til bestyrelsen for Grundejerforeningen Avedørelejren (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Hvidovre Handicapråd (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af valgbestyrelsen på Dansborgskolen (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i Valgbestyrelsen for Kommunalvalg 

Stedfortræder i Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen

 

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 98.687 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Stilling: Udviklingskonsulent

Giesegårdsvej 12

Mobiltelefon: 5192 5728

E-mail: uaw@hvidovre.dk

Medlem af Økonomiudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Bevillingsnævnet (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i Valgbestyrelsen for Kommunalvalg 

Stedfortræder i Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 98.687 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488  kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488  kr.
Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:
 • 0 kr.

Stilling: Lærer

Mobiltelefon: 5084 4003

E-mail: cft@hvidovre.dk

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole (1. januar 2018-31. december 2021)

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021: 

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 98.687 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488  kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488  kr. 

Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Stilling: Socialrådgiver

Arnold Nielsens Boulevard 107, 2. tv.

Telefon: 3649 4636

Mobiltelefon: 4063 1311

E-mail: niu@hvidovre.dk

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Almenboligudvalg Hvidovre

Stedfortræder i Folkeoplysningsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Hvidovre Erhvervskontaktudvalg (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af bestyrelsen for Cirkusmuseet (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Medlem af Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 98.687 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488  kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488  kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Stilling: Lektor

Søbyvej 7

Telefon: 3649 4295

Mobiltelefon: 4082 5908

E-mail: arb@hvidovre.dk

Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Folkeoplysningsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Suppleant i Hvidovre Handicapråd (1. januar 2018-31. december 2021)

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 98.687 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488  kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Stilling: Opdateres hurtigst muligt

Telefon: Opdateres hurtigst muligt

E-mail: etp@hvidovre.dk 

Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget

Medlem af Folkeoplysningsudvalget

Suppleant i Hvidovre Handicapråd

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 98.687 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488  kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Stilling: Journalist

Brobyvej 78 

Telefon: 2871 2813

E-mail: kyo@hvidovre.dk

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Bygge- og Planudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Delegeret til generalforsamlingen for I/S Amager Ressourcecenter (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i Integrationsrådet (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Hvidovre Handicapråd (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i Hvidovre Erhvervskontaktudvalg (1. januar 2018-31. december 2021)

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 98.687 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Stilling: Fhv. medlem af Folketinget

Mobiltelefon: 4076 6133 

E-mail: msd@hvidovre.dk

Medlem af Økonomiudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i Folkeoplysningsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Bevillingsnævnet (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Hovedstadens Beredskabskommission (bestyrelse, Hovedstadens Beredskab I/S) (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S

Medlem af bestyrelsen for HOFOR Spildevand Holding A/S

Stedfortræder i KL’s repræsentantskab (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021:

 • 1. viceborgmestervederlag: 92.412 kr.
 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 98.687 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr. 

Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • Fra HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S (i alt, samlet): 125.000 kr.

Stilling: Vinhandler

Hvidovre Strandvej 85

Telefon: 3031 8117

E-mail: rtn@hvidovre.dk

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Formand for Bygge- og Planudvalget (medlem 1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Folkeoplysningsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Suppleant for næstformanden for Det Grønne Råd (1. januar 2018-31. december 2021)

Suppleant i bestyrelsen for FD Hvidovre AMBA (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i bestyrelsen for REBÆK SØPARK A.M.B.A. (1. januar 2018-31. december 2019)

Stedfortræder i bestyrelsen for HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB AMBA (1. januar 2018-31. december 2021)

Suppleant i Hvidovre Handicapråd (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Præmieringsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af bestyrelsens for Søvangsgården (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i Valgbestyrelsen for Kommunalvalg 

Medlem af Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 98.687 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsformandsvederlag: 217.442 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr. 

Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Stilling: Sekretær

Holmelundsvej 45, 1. th.

Telefon: 6162 3376

Mobiltelefon: 4132 0601

E-mail: chl@hvidovre.dk

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (medlem 1. januar 2018-31. december 2021)

Formand for Almenboligudvalg Hvidovre

Stedfortræder i Hovedstadens Beredskabskommission (bestyrelse, Hovedstadens Beredskab I/S) (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Hvidovre Handicapråd (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af bestyrelsen for IværksætterKontaktpunktet (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af valgbestyrelsen på Præstemoseskolen (1. januar 2018-31. december 2021)

Suppleant i Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 98.687 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsformandsvederlag: 217.442 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr. 

Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Stilling: Klinikchef HR

Mobiltelefon: 5084 4004

E-mail: cxm@hvidovre.dk

Medlem af Bygge- og Planudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Formand for Børn og Unge-udvalget (medlem 1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Almenboligudvalg Hvidovre

Medlem af Integrationsrådet (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Hvidovre Handicapråd (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Hvidovre Erhvervskontaktudvalg (1. januar 2018-31. december 2021)

Præmieringsudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Stedfortræder i Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 98.687 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.
 • Vederlag som formand for Børn og Unge-udvalget: 163.081 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Stilling: IT-arkitekt

Vedbyholm 90

Mobiltelefon: 2811 8338

E-mail: tnv@hvidovre.dk

Medlem af Økonomiudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i Børn og Unge-udvalget (1. januar 2018-31. december 2021)

Medlem af Bevillingsnævnet (1. januar 2018-31. december 2021)

Delegeret til generalforsamlingen for I/S Amager Ressourcecenter (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i bestyrelsen for HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB AMBA (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i Integrationsrådet (1. januar 2018-31. december 2021)

Suppleant i Hvidovre Handicapråd (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i Hvidovre Erhvervskontaktudvalg (1. januar 2018-31. december 2021)

Stedfortræder i Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Medlem af Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021: 

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 98.687 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.

Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Stilling: Opdateret snarest muligt

Telefon: Opdateres snarest muligt

E-mail: roy@hvidovre.dk

Medlem af Økonomiudvalget (1. marts 2019-31. december 2021)

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget (1. marts 2019-31. december 2021)

Medlem af Bevillingsnævnet (1. marts 2019-31. december 2021)

Medlem af Integrationsrådet (1. marts 2019-31. december 2021)

Medlem af Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris (1. marts 2019-31. december 2021)

Medlem af valgbestyrelsen på Gungehusskolen (1. januar 2018-31. december 2021)

Vederlag

Årlige satser for vederlag fra Hvidovre Kommune pr. den 1. april 2021:

 • Fast vederlag til medlem af kommunalbestyrelsen: 98.687 kr. (Skal reduceres ved ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste)
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr.
 • Udvalgsmedlemsvederlag: 43.488 kr. 

Vederlag, der i kalenderåret 2020 var forbundet med varetagelsen af hverv, som er udført efter valg af eller forslag fra Hvidovre Kommune:

 • 0 kr.

Yderligere om vederlag

Der ydes desuden telefongodtgørelse på 120 kr. eller fri telefon (indenfor nærmere rammer) til menige medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Der kan ydes et tillægsvederlag på 1.242 kr. til menige medlemmer af kommunalbestyrelsen, der har et eller flere børn under ti år boende i hjemmet.