Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg

Luk alle
Åbn alle

Bagest fra venstre: Kenneth F. Christensen (A), Yasir Iqbal (A), Anders Liltorp (A), Lars Gundelack Jensen (A), Anders Wolf Andresen (F), Niels Ulsing (F), Finn Gerdes (A), Mikkel Dencker (O), Steen Ørskov Larsen (UP), Torben Nowicki Rasmussen (V), Arne Bech (H) (Fraværende til og med den 30. september 2021) (Stedfortræder: Elin Palm), Mogens Leo Hansen (Ø) (udtrådt pr. den 1. marts 2019) (Marianne Rosenkvist (Ø) er indtrådt i Mogens Leo Hansens sted pr. den 1. marts 2019) og  René Langhorn (O).

Forrest fra venstre: Lisa Skov (UP), Sara Benzon (F), Charlotte H. Larsen (O), Helle M. Adelborg (A), Maria Durhuus (A), Benthe Viola Holm (A), Kristina E. Young (H) og Charlotte Munch (V).

Bagest fra venstre: Anders Wolf Andresen (A), Mogens Leo Hansen (Ø) (udtrådt pr. den 1. marts 2019) (Marianne Rosenkvist (Ø) er indtrådt i Mogens Leo Hansens sted pr. den 1. marts 2019), Kenneth F. Christensen (A) og Torben Nowicky Rasmussen (V).
Forrest fra venstre: Steen Ørskov Larsen (UP), Helle M. Adelborg (A) (formand) og Mikkel Dencker (O).

Bagest fra venstre: Finn Gerdes (A), Steen Ørskov Larsen (UP) (formand), Torben Nowicky Rasmussen (V), Anders Liltorp (A) (næstformand) og René Langhorn (O). 
Forrest fra venstre: Kristina E. Young (H) og Sara Benzon (F). 

Fra venstre: Benthe Viola Holm (A) (næstformand), Finn Gerdes (A), Kristina E. Young (H), Charlotte Munch (V) og René Langhorn (O) (formand).

Bagest fra venstre: Yasir Iqbal (A), Mikkel Dencker (O) (næstformand) og Niels Ulsing (F).
Forrest fra venstre: Maria Durhuus (A) (formand) og Anders Liltorp (A).

Bagest fra venstre: Mogens Leo Hansen (Ø) (udtrådt pr. den 1. marts 2019) (Marianne Rosenkvist (Ø) er indtrådt i Mogens Leo Hansens sted pr. den 1. marts 2019), Lars Gundelack Jensen (A), Yasir Iqbal (A) og Charlotte H. Larsen (O) (næstformand).
Forrest fra venstre: Sara Benzon (F), Kenneth F. Christensen (A) (formand) og Lisa Skov (UP).

Bagest fra venstre: Anders Wolf Andresen (F), Mikkel Dencker (O), Arne Bech (H) (Fraværende til og med den 30. september 2021) (Stedfortræder: Elin Palm) og Lars Gundelack Jensen (formand).
Forrest fra venstre: Marie Durhuus (A) (næstformand), Benthe Viola Holm (A) og Lisa Skov (UP).

Bagest fra venstre: Benthe Viola Holm (A) (næstformand), Niels Ulsing (F) og Anders Liltorp (A). 
Forrest fra venstre: Charlotte H. Larsen (O) (formand) og Charlotte Munch (V).