Forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2021 for erhvervsområdet ved Immerkær 42 og Svend Aagesen Allé 10A-D

Kommuneplan |

Hvidovre Kommune har igangsat en forudgående borgerdialog om udviklingen af erhvervsområdet ved Immerkær og Svend Aagesens Allé. Formålet er at undersøge mulighederne for at omdanne området til et blandet byområde med boliger og ikke-generende erhverv. På baggrund af den forudgående borgerdialog skal Kommunalbestyrelsen beslutte, hvor høj og hvor tæt bebyggelse der skal planlægges for. Med denne invitation vil vi give mulighed for at grundejere, virksomhedsejere, naboer og andre interesserede kan komme med forslag eller idéer, der kan inddrages i den kommende planlægning for området.

Offentlig høring

I perioden 1. marts – 31. marts 2023 kan du sende dine bemærkninger til en eventuel ændret planlægning af erhvervsområdet ved Immerkær og Svend Aagesens Allé til Hvidovre Kommune. Bemærkningerne skal indsendes nederst her på siden.

Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til:

     Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø
     Høvedstensvej 45
     2650 Hvidovre

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 31. marts 2023.

Arrangementer om udvikling af området

 • Den 7. marts 2023, kl. 15.00-15.45 er der en fælles gåtur igennem erhvervsområdet ved Immerkær. Her vil ejendomsudviklerne præsentere hvilke muligheder og udfordringer der er ved omdannelse af erhvervsområdet, set fra deres perspektiv. Deltagere har mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger og forslag til udvikling af området. Mødested er Immerkær 42, 2650 Hvidovre. Gåturen starter herfra kl. 15.00.

 

 • Den 7. marts 2023, kl. 16.00-17.00 er der en fælles gåtur igennem erhvervsområdet ved Svend Aagesens Allé. Her vil ejendomsudviklerne præsentere hvilke muligheder og udfordringer der er ved omdannelse af erhvervsområdet, set fra deres perspektiv. Deltagere har mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger og forslag til udvikling af området. Mødested er Svend Aagesens Allé 10A, 2650 Hvidovre. Gåturen starter herfra kl. 16.

 

 • Den 29. marts 2022, kl. 18.00-21.00 afholdes en workshop i Kulturhus Risbjerggård, Strungesalen 1, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre. Ejendomsudviklerne vil i overordnet form præsentere deres ideer til hvilken slags bebyggelse, boligformer og andre byfunktioner de forestiller sig på Immerkær 42 og Svend Aagesens Allé 10A-D. Det sker med afsæt i mindst to scenarier per projekt. Deltagere har igen mulighed for stille spørgsmål og komme med idéer, bemærkninger og forslag til udvikling af området.

exclamation Info
hear Type
Høring
daytime Høringsperiode
1. marts 2023 til 31. marts 2023
calender Frist for høringssvar
31. marts 2023
chat-svar Høringssvar
3

Høringssvar

John | 09-03-2023 15:22:02
Kostenborgvej 4
2650 Hvidovre
Ingen boliger p.g.a. støj
Ingen boliger bør bygges så tæt på togbanen. Andre steder ofrer kommunen meget energi på at bekæmpe støjplager. (Dobbelt-moral?) Området kan benyttes til f.eks. erhverv, lagerhotel eller idrætsaktiviteter.
Irma | 02-03-2023 08:27:41
Hædersdalvej 28
2650 Hvidovre
Ingen høje bygninger
Absolut ingen høje bygninger på grund af gener for alle os med have ud mod grunden. Jeg vil foreslå en lille svømmehal, der er meget lidt idræts muligheder i Hvidovre nord.
Kasper | 01-03-2023 17:04:55
Vojenvej 40
2610 Rødovre
Ingen høj bebyggelse
Jeg er stærkt imod et højt etagebyggeri (som tidligere forsøgt) der vil give gener for lys, udsigt m.m. og forringe omkringliggende boligers værdi betragteligt. En hvilken som helst bebyggelse af området bedes derfor respektere at grundene er placeret midt i villakvarteret karakteriseret af lave bebyggelser.

Dit høringssvar

chat-svar Oplysninger om dig10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps


Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]. 

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Man må altså ikke afgive anonyme høringssvar. Anonyme høringssvar behandles ikke.

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.