Pumpe- og Digelauget Avedøre Holme i offentlig høring

Miljøvurdering, VVM og natur |

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har besluttet, at sende forslag til ændrede vedtægter for Pumpe- og Digelauget Avedøre Holme i offentlig høring. De foreslåede ændringer omfatter bl.a. en række redaktionelle justeringer samt ændring af valgperioden for bestyrelsesmedlemmer. Herudover forslås det at fjerne bestemmelserne om henholdsvis tinglysning af deklaration med pantsikring i ejendommene og tinglysning af vedtægter som servitutstiftende på ejendommene.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 40 i vandløbsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 samt § 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Høringsperiode

De reviderede vedtægter er i offentlig høring fra den 12. maj 2022 til den 9. juni 2022. Kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser i forhold til de reviderede vedtægter, skal sendes senest den 9. juni 2022 til Hvidovre kommunens digitale høringsportal. 

exclamation Info
hear Type
Høring
daytime Høringsperiode
12. maj 2022 til 9. juni 2022
calender Frist for høringssvar
9. juni 2022
chat-svar Høringssvar
0

Dit høringssvar

chat-svar Oplysninger om dig10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps


Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]. 

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Man må altså ikke afgive anonyme høringssvar. Anonyme høringssvar behandles ikke.

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.