Pumpe- og Digelauget Avedøre Holme i offentlig høring

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har besluttet, at sende forslag til ændrede vedtægter for Pumpe- og Digelauget Avedøre Holme i offentlig høring. De foreslåede ændringer omfatter bl.a. en række redaktionelle justeringer samt ændring af valgperioden for bestyrelsesmedlemmer. Herudover forslås det at fjerne bestemmelserne om henholdsvis tinglysning af deklaration med pantsikring i ejendommene og tinglysning af vedtægter som servitutstiftende på ejendommene.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 40 i vandløbsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 samt § 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Høringsperiode

De reviderede vedtægter er i offentlig høring fra den 12. maj 2022 til den 9. juni 2022. Kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser i forhold til de reviderede vedtægter, skal sendes senest den 9. juni 2022 til Hvidovre kommunens digitale høringsportal. 

Info
Type
Høring
Høringsperiode
12. maj 2022 til 9. juni 2022
calender Frist for høringssvar
9. juni 2022