Oplysninger om proces for forslag til Spildevandsplan 2023

Miljøvurdering, Miljøgodkendelser, VVM og natur |

Afgrænsningsrapport

Berørte myndigheder høres om afgrænsningen af miljøvurderingen, jf. miljøvurderingslovens § 32, stk. 3, nr. 2. i høringsperioden fra den 17. til den 30. oktober 2022.

Miljørapport

Offentligheden og berørte myndigheder høres om miljøvurderingen af forslag til Spildevandsplan 2023, jf. miljøvurderingslovens § 32, stk. 3, nr. 3. Høringsperioden vil fremgå af høringsportalen på Hvidovre Kommunes hjemmeside, når høringen igangsættes.

Oplysninger om forslag til Spildevandsplan 2023

Det forventes ikke, at forslag til Spildevandsplan 2023 vil indebære grænseoverskridende påvirkninger, samt høring efter §38. Planens retlige grundlag er tilvejebragt i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 1.

Miljøoplysningerne offentliggøres på Hvidovre Kommunes hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af miljørapport og forslag til Spildevandsplan 2023.

Henvendelse om procesoplysninger

Bemærkninger eller spørgsmål kan rettes til Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø på E-mail: miljo@hvidovre.dk eller telefonnummer: 36393518 / 36392503.

exclamation Info
hear Relaterede Materialer