Tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bygning - Sydkærsvej 23

Byggeri |

Hvidovre Kommune foretog den 14. juli 2022 offentlig bekendtgørelse af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning beliggende på Sydkærsvej 23, 2650 Hvidovre. Som opfølgning herpå kan det oplyses, at Hvidovre Kommune den 2. september 2022 har besluttet ikke at nedlægge et § 14-forbud mod nedrivning af bygningen, og har derfor samtidig på baggrund heraf meddelt tilladelse til nedrivning.

Det følger af § 18, stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 219 af 6. marts 2018, at en bevaringsværdig bygning ikke må nedrives, før nedrivningsanmeldelsen (ansøgningen) har været offentligt bekendtgjort, og kommunen har meddelt ejeren, om kommunen vil give tilladelse til nedrivning, eller om kommunen vil nedlægge et forbud mod nedrivning efter planlovens § 14. Det følger herudover af § 18, stk. 4, 2. pkt., at kommunen foretager offentlig bekendtgørelse af sin beslutning, såfremt kommunen ikke nedlægger et forbud i medfør af planlovens § 14.

exclamation Info
hear Relaterede Materialer