Venskabsbyer

Videndeling, udveksling og samarbejde på tværs af grænser

Hvidovre Kommunes venskabsby-samarbejde vokser ud af troen på, at vi er bedre sammen, at kommuner i forskellige lande kan lære af hinanden og at et samarbejde på tværs af grænser kan være med til at skabe nye vinkler og udvikling på en lang række områder.

Med venskabsby-samarbejdet er der åbnet for et bredt og internationalt perspektiv. Formålet med samarbejdet er at skabe øget mellemfolkelig erfaringsudveksling. Herudover har samarbejde mellem forskellige lande også en positiv symbolsk betydning, nemlig venskab, åbenhed og tolerance.

De 4 venskabsbyer

Hvidovre Kommune har fire venskabsbyer: Sollentuna i Sverige, Tuusula i Finland, Oppegård i Norge og Rydultowy i Polen.

Det nordiske venskabsbysamarbejde med Sollentuna, Tuusula og Oppegård blev etableret i årene efter 2. Verdenskrig, henholdsvis 1950, 1955 og 1957, og opstod ud fra et ønske om folkefællesskab mellem de nordiske lande. Kendetegnende for de tre nordiske venskabsbyer er, at de alle – ligesom Hvidovre – er forstæder til en hovedstad.

I 1995 blev samarbejdet udvidet til også at omfatte Rydultowy i Polen, en by der dog ikke er en forstad til hovedstaden ligesom de øvrige venskabsbyer.

Samarbejdet er markeret symbolsk ved, at der i Hvidovre Kommune findes veje og pladser opkaldt efter venskabsbyerne: Sollentuna Alle, Oppegårdsvej, Tusbyvej og Rydultowy Plads. Herudover har der løbende gennem årene fundet udveksling og forskellige arrangementer sted mellem 'os' og 'dem'.

Venskabsbysamarbejdet er ikke enestående for Hvidovre, men en del af et stort netværk der har vokset sig stærkt i løbet af de sidste 50 år med voksende internationalisering. Rent praktisk samler initiativerne sig om udvekslinger mellem foreninger og kulturliv og også i nogen grad udveksling af medarbejdere og unge under uddannelse.

Hvidovres venskabsbyer