Hvidovre Kommune indstiller to grønne projekter til klimapris

Marts |

Hvidovre Kommune sender to grønne indsatser med til konkurrencen om Kommunernes Klimapris 2023, der uddeles på KL’s Klima- og Miljøtopmøde den 13. april 2023. Det besluttede Kommunalbestyrelsen den 28. februar.

Det ene projekt er Energifællesskab Avedøre, hvor en række lokale kræfter bl.a. gymnasium, landsbylaug og fjernvarmeselskab er gået sammen om at stifte et energifællesskab, der arbejder for via solcelleanlæg at producere vedvarende energi til eget forbrug af fjernvarme. Fællesskabet omfatter både borgere, virksomheder, institutioner og kommunen, og det er netop sammenslutningen, der gør det attraktivt, fordi det betyder, at omkostningerne til traditionelle energiselskaber fjernes. Fællesskabet blev stiftet i 2020.

Det andet projekt er bestræbelserne på at få Amagermotorvejen overdækket med solceller. Det udspringer fra en idé fra Borgergruppen ”Stop støj i Hvidovre Syd, som kommunen er gået ind i. Overdækningen med solceller er en løsning, der både er klimavenlig, fordi den bidrager med grøn energi, og samtidig vil skabe et bedre miljø ved at dæmpe trafikstøjen fra motorvejen til gavn for mange borgeres sundhed. Overdækningen af Amagermotorvejen er stadig på tegnebrættet, men der er vedtaget en strategi for det videre arbejde, og udarbejdet et skitseforslag.

”Udover at have en kaliber, så vi kan indstille dem til Kommunernes Klimapris, så er både Energifælleskab Avedøre og Overdækningen af Amagermotorvejen projekter, som er vigtige for borgerne – og som borgmester er jeg glad for, at borgere og kommune i fællesskab – også med lokale virksomheder og institutioner er med til at sætte en grøn dagsorden og bidrage til den helt nødvendige grønne omstilling i vores samfund”, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

De to projekter bliver nu indstillet til Kommunernes Klimapris, som uddeles til april. Det er et dommerpanel med repræsentanter for universiteterne, Dansk Erhverv og GRØN – Fonden for Bæredygtig Udvikling, der vælger årets prismodtager. Det skal være en kommune, der har udviklet en innovativ og effektiv løsning for klimaer, der også har potentiale til at blive spredt andre steder. Ved udvælgelsen bliver der lagt vægt på, om kommunen har involveret relevante aktørerne herunder borgere i projektet.