Hvidovre arbejder benhårdt på at vende udviklingen

Marts |

For nylig udgav FN’s Klimapanel den længe ventede rapport om klodens tilstand. Rapporten indeholder den vigtigste viden om klimaforandringerne: Hvordan de varmere temperaturer påvirker jorden og livet på den - og ikke mindst hvad vi kan gøre for at bremse dem. For den gode nyhed er, at det ikke er for sent at vende udviklingen, og rapporten kalder derfor på fælles handling.

Den opfordring har Hvidovre Kommune for længst taget til sig og er allerede godt i gang med en lang række initiativer, der skal mindske den samlede CO2-udledning, fremme den grønne omstilling og bidrage til at få bremset den accelererende klimaforværring.

- Det er så vanvittigt vigtigt, at vi får vendt udviklingen. Den nye klimarapport er skræmmende læsning, så der er ingen tvivl om, at vi alle skal gøre en indsats. Vi er heldigvis allerede godt på vej i Hvidovre, hvor både og borgere, kommune og erhvervsliv er aktive i arbejdet med vores grønne klimaindsats, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Han fremhæver bl.a. tre initiativer, der kan hjælpe den grønne udvikling på vej:

  • Overdækning af Amagermotorvejen. Ved at overdække en 7 km lang strækning med solceller kan vi ikke bare få bugt med den sundhedsskadelige støj, men også sikre grøn energi i en mængde, der svarer til op imod 50.000 borgeres årlige elforbrug. Samme koncept vil også kunne bruges til en overdækning af Holbækmotorvejen
  • Samarbejde med virksomheder om vedvarende energi-projekter. I et netværk på Avedøre Holme arbejder en række virksomheder og kommunen netop nu på en vision, der vil gøre virksomhederne selvforsynende med vedvarende energi fra fx solceller og vindmøller. I samme netværk er der også gjort en kæmpe indsats for en øget biodiversitet i det store erhvervsområde til glæde for både dyr og planter.
  • Energifællesskab Avedøre. En række lokale kræfter, bl.a. gymnasium, landsbylaug og fjernvarmeselskab, er gået sammen om at stifte et energifællesskab, der arbejder for at producere vedvarende energi via solcelleanlæg til eget forbrug af fjernvarme.

Og det er bare tre af Hvidovres grønne indsatser. Med sidste års vedtagelse af en ambitiøs klimaplan, som har fået det blå stempel af det globale klimanetværk C40, har Hvidovre sat et mål om, at den lokale CO2-udledning skal være reduceret med 80 % inden 2030. Det skal gøres med tiltag inden for både transport, bygninger, el-forbrug og -produktion, genbrug og cirkulær økonomi, mad og madspild.

- Nu er vi i fuld gang med at sætte handling bag ordene. Det skal kommunen, borgerne og virksomhederne gøre i fællesskab, og det er jeg sikker på, at vi vil lykkes godt med, siger Anders Wolf Andresen og fremhæver, at mange borgere og virksomheder er optagede af, hvordan de kan leve og agere mere klimavenligt.

Det viser bl.a. den store interesse for udrulningen af fjernvarme i Hvidovre, opsætning af ladestandere til elbiler, affaldssortering og genbrug.

Seneste skud på stammen for at fremme biodiversitet er Hvidovre Kommunes forsøg med afbrænding, der skal bane vejen for blomstrende urter i stedet for græs og dermed skabe grobund for øget biodiversitet og flere insekter.