Lokalplan for boligområdet Toftegården vedtaget

Maj |

Et flertal i Kommunalbestyrelsen vedtog tirsdag den 25. april lokalplan 462 for boligområdet Toftegården, der indtil nu har været reguleret af en byplanvedtægt. Lokalplanen gælder for boligområdet Toftegården i Avedøre, der er afgrænset af Brostykkevej, Avedøre Havnevej og Frydenhøjstien.

”Vi har med denne lokalplan valgt at give mulighed for en differentieret bebyggelsesprocent. Det betyder, at nybyggerier må fylde 30 procent af grunden, hvis de er i én etage med udnyttet tagetage, men kun 25 procent af grunden, hvis huset er i en eller to etager. Den løsning giver både mulighed for et varieret kvarter – og for at sikre mulighed for regnvandsnedsivning”, siger formand for By- og Planudvalget Charlotte Munch.

Den endelige lokalplan er på andre områder ændret efter de forslag, der er stillet af borgere, der deltog på borgermødet om lokalplan 462 eller har sendt høringssvar til lokalplansforslaget.
Det betyder, at kravet om, at der skal være levende hegn fx hække eller buske ud mod vej og sti på matriklerne i den endelige lokalplan blev suppleret med en undtagelse for de borgere, der har adresse ud til de store veje.
Bor man ud til Brostykkevej eller Avedøre Havnevej må man supplere med en ’støjskærm’ eller et fast hegn på op til 180 centimeter. Og for de borgere, der bor ud til Avedøre Havnevej, er der ikke krav om, at der skal være en hæk også, fordi det i praksis vil være vanskeligt at passe hækken pga. adgangsforholdene.

Lokalplanen kan ses på hvidovre.dk som bilag til referatet fra Kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2023.