Fremtidens erhvervsområde er grønt

Januar |

Der er knaphed på erhvervsarealer i hovedstadsområdet, og det kan få uoprettelige konsekvenser for det lokale erhvervsliv.

Så klar var advarslen fra formanden for DI Hovedstaden, Peter Lanng Nielsen, i et nyligt debatindlæg. Årsagen skal blandt andet findes i, at mange kommuner i disse år omdanner erhvervsområder til boligområder, og det kan altså koste det lokale erhvervsliv og dermed lokalsamfundet dyrt.

Den udvikling ønsker Hvidovre Kommune at imødekomme med etableringen af Holmene – fremtidens bæredygtige erhvervsområde placeret på ni holme ud for det eksisterende erhvervsområde på Avedøre Holme.

Visionen om Holmene er at etablere et 3,2 mio. kvadratmeter stort erhvervsområde med plads til forskellige typer virksomheder, både hvad angår branche og størrelse, men alle med en bæredygtig og grøn profil. Der skal være grobund for at indgå i symbioser, hvor virksomhederne side om side kan innovere og få gavn af hinanden, fx med udveksling og genbrug af hinandens restprodukter, fælles samarbejder m.v., og hvor der bliver tænkt i nye og innovative trafikløsninger.

Central placering er afgørende

Placeringen af Holmene er ikke tilfældig, da området både er placeret tæt ved en international lufthavn og ved et godt motorvejsnet. Placeringen tilbyder også et unikt rekrutteringsgrundlag og alle vidensinstitutioner indenfor kort afstand.

Flere sjællandske kommuner har dog peget på, at de har ledige erhvervsarealer, og at man derfor ikke behøver at etablere Holmene. Men som formanden for DI Hovedstaden peger på, så er ledige erhvervsarealer på Sjælland ikke en snuptagsløsning på pladsudfordringerne i Hovedstaden. Det er fx ikke en fremtidssikret løsning, at lastbiler er nødt til køre fra Næstved for at hente gods i København, eller at borgere i Brøndby skal til Vordingborg for at kunne få job. Det er ikke godt for hverken klimaet eller økonomien.

Det vil ligeledes være vanskeligt for tungere vidensvirksomheder at lokalisere sig væk fra hovedstadsområdet af den simple grund, at der bor mange mennesker i hovedstadsområdet, og de prioriterer en arbejdsplads, der ligger tæt på deres bolig.

Derfor er det vigtigt, at der er mulighed for at drive virksomhed i hovedstaden, og her kan en løsning være at udvide eksisterende områder ved at anlægge helt nye arealer, lyder det fra DI-formanden. Det er netop, hvad der er planen med Holmene, hvor man bygger videre på det velfungerende erhvervsområde på Avedøre Holme.

Men med Holmene kan man ikke bare imødekomme behovet for sammenhængende erhvervsarealer i hovedstadsområdet – Hvidovre vil også gribe chancen for at skabe ny natur og øget biodiversitet, som kan gå hånd i hånd med erhvervsudviklingen. Ved at etablere erhvervsarealerne på kunstige holme skabes 17 km ny kystlinje og dermed en unik mulighed for at forbedre biodiversiteten og skabe ny natur med fx strandeng, stenrev, flydende øer og meget andet. Fremtidens erhvervsområder kan sagtens være en integreret del af samfundet med rekreative områder og et frodigt plante- og dyreliv.

En konstruktiv dialog

Et stort anlægsprojekt som Holmene vil selvfølgelig påvirke de omkringliggende kommuner, og derfor peger DI-formanden i sit indlæg på, at ’følelser, ”synsninger” og politisk fnidder’ ikke må være årsag til at stoppe store anlægsprojekter. Han opfordrer folkevalgte politikere til at tilgå store anlægsprojekter med et åbent sind, søge dialogen med de berørte interessenter og forholde sig objektivt til de data og fakta, der bliver lagt frem.

Den udmelding bakker Hvidovre Kommune op om.

- Vi er åbne om vores visioner og undersøgelser, og vi vil meget gerne i dialog med vores nabokommuner, regeringen og andre interessenter om Holmene. Vi har en fælles interesse i at få alt belyst, så vi kan træffe de rette beslutninger på et oplyst grundlag, understreger borgmester Anders Wolf Andresen.

Læs mere om Holmene på holmene.com, hvor alle resultater af de foreløbige undersøgelser og rapporter også kan findes.

 

--------------

Pressekontakt: Borgmester Anders Wolf Andresen, tlf. 5192 5728